Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/es_padomes_darba_grupas/juristu_lingvistu_darba_grupa/

Juristu lingvistu darba grupa

22.03.2011

2011.gada 17.marts
Sanāksmē tika skatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai,  ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz to, kā novērst, ka legālas piegādes ķēdē nonāk zāles, kas saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi vai avotu ir viltotas.
Sanāksmē piedalījās: veselības atašejs Pēteris Ancāns