Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES Padomes darba grupas
Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES Padomes darba grupas

Horizontālā narkotiku darba grupa 2016.gadā

08.12.2017

2016.gada 13.jūlijs

Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Labotā EMCDDA regula
2. Prezidentūras informācija par Augsta līmeņa politisko forumu par ilgtspējīgu attīstību (8.-20.jūlijs, Ņujorka) un ANO Cilvēktiesību komisijas 32.sesijas rezultātiem (13.jūnijs-1.jūlijs).
3. Gatavošanās 2019.gada pārskata procesam, īpaši attiecībā uz neformālas ekspertu grupas izveidi.
4. Gatavošanās ES-Krievijas ekspertu dialogam par narkotikām.
5. Gatavošanās ES-CELAC Tehniskās komitejas sanāksmei.
6. Ziņojums par  Dublinas grupas sanāksmi (30.jūnijs).
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte, Sabiedrības veselības departamenta vecākā referente Vieda Lūsa

2016.gada 23.jūnijs
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Prezidentūras informācija par Augsta līmeņa sanāksmi par cīņu ar AIDS (8.-10.jūnijs, Ņujorka) un Augsta līmeņa politisko forumu par ilgtspējīgu attīstību (8.-20.jūlijs, Ņujorka).
2. Gatavošanās 2019.gada pārskata procesam.
3. Diskusija par tiesību aktu projektiem par jaunām psihoaktīvām vielām.
4. Gatavošanās  Dublinas grupas sanāksmei (30.jūnijs).
5. Ziņojumi par ES-CELAC augsta līmeņa sanāksmi, COPOLAD II ikgadējo konferenci (14.-15.jūnijs, Hāga un ES-ASV videokonferenci par narkotikām (22.jūnijs).
6. Slovakijas prezidentūras kalendāra un prioritāšu prezentācija.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte, Sabiedrības veselības departamenta vecākā referente Vieda Lūsa

2016.gada 9.jūnijs
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Prezidentūras informācija par 69.Pasaules Veselības asamblejas rezultātiem.
2. UNGASS 2016 rezultāti un tālākā rīcība.
3. Eiropas Narkotiku ziņojuma 2016 prezentācija.
4. Gatavošanās  ES-CELAC augsta līmeņa sanāksmei (16.-17.jūnijs, Nīderlande).
5. Gatavošanās ES-ASV narkotiku dialogam (22.jūnijs).
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2016.gada 12.maijs
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Viedokļu apmaiņa par UNGASS 2016 rezultātiem.
2. Jaunākā informācija par narkotiku situāciju un politikas attīstību ES un CELAC.
3. ES un CELAC sadarbības rezultāti.
4. Gatavošanās  ES-CELAC augsta līmeņa sanāksmei (16.-17.jūnijs, Nīderlande).
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2016.gada 7.-8.aprīlis
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. ES Narkotiku tirgus ziņojums (EMCDDA un Europol).
2. Gatavošanās UNGASS 2016.
2. Ziņojums par 59.CND sesiju.
3. Jauno psihoaktīvo vielu regula.
4. Gatavošanās  ES-CELAC augsta līmeņa sanāksmei (16.-17.jūnijs, Nīderlande).
5. Gatavošanās ES - Brazīlijas dialogam par narkotikām (17.marts, Vīne).
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte, Sabiedrības veselības departamenta vecākā referente Vieda Lūsa

2016.gada 2.-3.marts
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Gatavošanās UNGASS 2016.
2. Gatavošanās 59.CND sesijai
3. Jauno psihoaktīvo vielu regula
4. Gatavošanās  ES-CELAC augsta līmeņa sanāksmei (16.-17.jūnijs, Nīderlande)
5. Gatavošanās ES - Brazīlijas dialogam par narkotikām (17.marts, Vīne)
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2016.gada 17.februāris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Gatavošanās UNGASS 2016.
2. Gatavošanās 59.CND sesijai.
3. Jauno psihoaktīvo vielu regula.
4. Komisijas prezentācija par COPOLAD II.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2016.gada 25.janvāris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Gatavošanās UNGASS 2016.
2. Gatavošanās 59.CND sesijai.
3. Priekšlikums pakļaut kontroles pasākumiem jaunu psihoaktīvo vielu: 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanonu (α-PVP).
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte, Sabiedrības veselības departamenta vecākā referente Vieda Lūsa

2016.gada 7.-8.janvāris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Gatavošanās UNGASS 2016.
2. Gatavošanās 59.CND sesijai.
3. Jauno psihoaktīvo vielu regula - informācija per turpmāko rīcību.
4. Priekšlikums pakļaut kontroles pasākumiem jaunu psihoaktīvo vielu: 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanonu (α-PVP).
5.Ziņojums par ES-ASV narkotiku ekspertu videokonferenci 2.decembrī – Luksemburgas delegācijas informācija.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte