Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES Padomes darba grupas
Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES Padomes darba grupas

Horizontālā narkotiku darba grupa

08.12.2017

Darba grupas 2017.gadā:

2017.gada 28.novembris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Diskusija par jaunajām psihoaktīvām vielām
2. Gatavošanās CND 60. un 61. sesijām
3. Piespiedu sankciju alternatīvas 
4. Dialogs par pētniecību
5. Ziņojums par ES- ASV dialogu
6. Ziņojums par Dublinas grupas sanāksmi
7. Gatavošanās HDG un Civilās sabiedrības foruma sanāksmei 
8. Gatavošanās ES- Austrumu partnerības dialogam9. 
9. Informācija par starptautiskiem pasākumiem
10. Ienākošās Bulgārijas prezidentūras prezentācija
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2017.gada 8.novembris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Narkotiku piegādes samazināšanas aktivitātes ES
2. Narkotiku piegādes indikatoru ieviešana 
3. Gatavošanās CND starpsesiju sanāksmēm
4. Gatavošanās CND 60. un 61. sesijām
5. Informācija par ES - Centrālāzijas dialogu
6. Informācija par ES- ASV dialogu
7. Gatavošanās Dublinas grupas sanāksmei
8. Gatavošanās HDG un Civilās sabiedrības foruma sanāksmei 
9. Gatavošanās ES- Austrumu partnerības dialogam
10. Piespiedu sankciju alternatīvas
11. Informācija par starptautiskiem pasākumiem
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2017.gada 11.oktobris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Informācija par jaunām psihoaktīvām vielām
2. Diskusija par piespiedu sankciju alternatīvām 
3. Gatavošanās CND starpsesiju sanāksmēm
4. Ziņojums par ES-CELAC Tehniskās komitejas sanāksmi
5. Gatavošanās ES - Centrālāzijas dialogam
5. Gatavošanās ES - ASV dialogam
6. Gatavošanās Dublinas grupas sanāksmei
7. Gatavošanās HDG un Civilās sabiedrības foruma sanāksmei 
8. Gatavošanās ES- Austrumu partnerības dialogam
9. Gatavošanās ANO Politiskās deklarācijas  2019.gada izvērtējumam
10. Informācija par starptautiskiem pasākumiem
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2017.gada 20.septembris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Informācija par starptautiskiem pasākumiem
2. Diskusija par piespiedu sankciju alternatīvām 
3. Gatavošanās CND starpsesiju sanāksmēm
4. Gatavošanās ES- - Centrālāzijas dialogam
5. Gatavošanās ES- - ASV dialogam
6. Gatavošanās ES-CELAC Tehniskās komitejas sanāksmei
7. Gatavošanās ANO Politiskās deklarācijas  2019.gada izvērtējumam
8. Informācija par nacionālo narkotiku koordinatoru sanāksmi
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2017.gada 11.jūlijs
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Ziņojums par 12. HONLEA sanāksmi
2. Piespiedu sankciju alternatīvas 
3. Priekšlikums par N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) kontroles pasākumiem
4. Gatavošanās CND starpsesiju sanāksmei
5. Gatavošanās ANO Politiskās deklarācijas  2019.gada izvērtējumam
6. Gatavošanās ES-CELAC Tehniskās komitejas sanāksmei
7. Diskusija par starptautiskiem pasākumiem
8. Gatavošanās HDG un Civilās sabiedrības foruma sanāksmei
9. Informācija par citām Padomes darba grupām
10.Informācija par nacionālo narkotiku koordinatoru sanāksmi
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte, Sabiedrības veselības departamenta vecākā referente Evija Gaile

2017.gada 20.jūnijs
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Informācija no citām Padomes darba grupām
2. Gatavošanās 12. HONLEA sanāksmei 
3. Ziņojums par CND starpsesiju sanāksmi 
4. Informācija par starptautiskiem pasākumiem
5. Ziņojums par Dublinas grupas sanāksmi
6. UNODC prezentācija
7. EMCDDA prezentācija
8. Ienākošās Igaunijas prezidentūras prezentācija
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2017.gada 1.jūnijs
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. ES Narkotiku stratēģijas 2013-2020  diskusija
2. Gatavošanās CND starpsesiju sanāksmei 
3. Ziņojums par XIX ES-CELAC augsta līmeņa sanāksmi
4. Informācija par starptautiskiem pasākumiem
5. Gatavošanās Dublinas grupas sanāksmei
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2017.gada 3.maijs
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. ES Narkotiku stratēģijas 2013-2020  diskusija
2. Gatavošanās ES-CELAC Tehniskās komitejas sanāksmei
3. Priekšlikums par acryloylfentanyl kontroles pasākumiem
4. Gatavošanās Dublinas grupas sanāksmei
5. Ziņojams par ES-Brazīlijas dialogu
6. Ziņojums par nacionālo narkotiku koordinatoru sanāksmi
Sanāksmē piedalījās: Sabiedrības veselības departamenta vecākā referente Evija Gaile

2017.gada 28.marts
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. ES Narkotiku stratēģijas 2013-2020  izvērtējums
2. Gatavošanās ES-CELAC Tehniskās komitejas sanāksmei 
3. EUROPOL informācija par SOCTA 2017
4. Ziņojums par 60.CND sesiju
5. Ziņojams par ES-Brazīlijas dialogu
6. Informācija par nacionālo narkotiku koordinatoru sanāksmi
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte, Sabiedrības veselības departamenta vecākā referente Evija Gaile

2017.gada 2.marts
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Gatavošanās 60.CND sesijai
2. ES Narkotiku rīcības plāns 2017-2020
3. Informāciju par piespiedu sankciju ekspertu sanāksmi
4. Gatavošanās ES-CELAC Tehniskās komitejas sanāksmei
5. Gatavošanās ES-Brazīlijas dialogam
6. Ziņojums par  ES-ASV dialogu
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte, Sabiedrības veselības departamenta vecākā referente Evija Gaile

 


  • Horizontālās narkotiku darba grupas sanāksmes 2016.gadā - skatīt šeit.
  • Horizontālās narkotiku darba grupas sanāksmes 2015.gadā - *pdf.
  • Horizontālās narkotiku darba grupas sanāksmes 2013.gadā - *pdf
  • Horizontālās narkotiku darba grupas sanāksmes 2012.gadā - *pdf
  • Horizontālās narkotiku darba grupas sanāksmes 2011.gadā - *pdf
  • Horizontālās narkotiku darba grupas sanāksmes 2010.gadā - *pdf