Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES Padomes darba grupas
Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES Padomes darba grupas

Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupa

17.05.2018

Darba grupas 2018.gadā:

  • 7.maijā notika Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa, kurā tika skatīts Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES. Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere, Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta vecākais eksperts Aleksandrs Takašovs un Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte.
  • 17.aprīlī notika Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa, kurā tika prezentēts Ietekmes novērtējums par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES. Sanāksmē piedalās: Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere, Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta vecākais eksperts Aleksandrs Takašovs un Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte.
  • 14.februārī notika Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa, kurā pirmo reizi tika prezentēts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES. Sanāksmē piedalās: Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere un Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte.
  • 18.janvārī notika Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa, kurā skatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru. Sanāksmē piedalās: Zāļu valsts aģentūras Juridiskās nodaļas juriskonsulte Sarmīte Penģerote un Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte.


Darba grupas 2017.gadā:

1.decembrī notika Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa, kurā tiks skatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru. 

13.novembrī notika Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa, kurā tika skatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru. Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

23.oktobrī notika Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa, kurā tika skatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru. Sanāksmē piedalījās: Zāļu valsts aģentūras Juridiskās nodaļas juriskonsulte Sarmīte Penģerote un Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 


 

Darba grupas 2016.gadā:

2016.gada 4.jūlijs
Slovakijas prezidentūras programmas prezentācija – sabiedrības veselība, zāles un medicīnas ierīces.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2016.gada 6.jūnijs
ES Padomes secinājumu projekts par līdzsvara veicināšanu starp inovācijām un pacientiem pieejamām zālēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 1.jūnijs
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009. 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 27.maijs
ES Padomes secinājumu projekts par līdzsvara veicināšanu starp inovācijām un pacientiem pieejamām zālēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 18.maijs
ES Padomes secinājumu projekts par līdzsvara veicināšanu starp inovācijām un pacientiem pieejamām zālēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 4.maijs
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009. 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2016.gada 28.aprīlis
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009. 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2016.gada 20.aprīlis
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru. 
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 4.aprīlis
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009. 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 21.marts
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009. 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 10.marts
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1.Četru Eiropas Zāļu aģentūras valdes locekļu iecelšana
2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru 
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 29.februāris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009. 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 22.februāris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009. 
2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
Sanāksmē piedalīsies: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 8.februāris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009; 
2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 29.janvāris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009; 
2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 21.janvāris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1.Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte 

2016.gada 13.janvāris
Sanāksmē tika skatīti šādi jautājumi:
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm;
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009. 
2. Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. ./. ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK, noteicot detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte


  • Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupas sanāksmes 2015.gadā - *pdf.
  • Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupas sanāksmes 2014.gadā - *pdf.
  • Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupas sanāksmes 2013.gadā - *pdf.
  • Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupas sanāksmes no 2012.gada līdz 2009.gadam - *.pdf.