Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES Padomes darba grupas
Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES Padomes darba grupas

ES Padomes darba grupas

24.08.2020

  • Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupa

Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupas sanāksmēs 2020.gadā skatīti šādi jautājumi: Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES. Sanāksmju datumi 2020.gadā: 29.janvāris, 18.februāris, 10.marts un 1.jūlijs. 

  • Sabiedrības veselības darba grupa

Sabiedrības veselības darba grupas sanāksmēs 2020.gadā skatīti šādi jautājumi: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027.gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”). Sanāksmju datumi 2020.gadā: 6., 17.jūnijs un 1., 8., 13., 23., 27.jūlijs.

  • Horizontālā narkotiku darba grupa:

Horizontālās narkotiku darba grupas sanāksmēs 2020.gadā skatīti šādi jautājumi: gatavošanās ANO Narkotisko vielu komisijas (CND) 63.sesijai; Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu sadarbības mehānisms narkotiku apkarošanā; Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas kanabinoīdu un ar tiem saistīto vielu starptautiskajam regulējumam; Covid-19 ietekme uz narkotiku piegādes un pieprasījuma situāciju. Sanāksmju datumi 2020.gadā: 21.-22.janvāris, 18.-19.februāris, 6.jūlijs.