Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES dalībvalstu prezidentūras
Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES dalībvalstu prezidentūras

ES dalībvalstu prezidentūras

20.12.2018

Dalībvalsts prezidēšanu Eiropas Savienības Padomē (ES Padomē) paredz 2007.gada 1.janvāra ES Padomes lēmums Nr.2007/5/EK, Euratom, ar ko nosaka secību, kādā dalībvalstis īsteno Padomes prezidentvalsts funkcijas. Padomes lēmumu skatīt šeit.
 
Prezidentvalsts galvenais uzdevums ir organizēt, saturiski sagatavot un vadīt visu ES Padomes formātu sanāksmes - eksperta līmeņa un ministru līmeņa sanāksmes, turpināt iepriekšējo prezidentūru darbu, kā arī prezidentvalsts statuss dalībvalstīm dod iespēju ietekmēt ES darba kārtību, izvirzot savas prioritātes.

2019.gada 1.janvārī darbu sāk jaunais ES prezidentūras trio: Rumānija (2019.gada 1.pusgads), Somija (2019.gada 2.pusgads), Horvātija (2019.gada 1.pusgads).
 
Rumānijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:
 • Antimikrobā rezistence un ar to saistītas infekcijas
 • Vakcinācija
 • Zāļu pieejamība
 • Pacientu mobilitāte
 • Digitālā veselība (E-veselība)
Rumānijas prezidentūras mājaslapa: www.romania2019.eu/#s-home. Rumānijas prezidentūras prioritāšu apraksts un plānoto pasākumu saraksts – *pdf. (angļu valodā)

2017.gada 1.jūlijā darbu sāka ES prezidentūras trio: Igaunija (2017.gada 2.pusgads), Bulgārija (2018.gada 1.pusgads), Austrija (2018.gada 2.pusgads). Igaunijas prezidentūras vadmotīvs ir “vienotība caur līdzsvaru”. Īpašs uzsvars šajā periodā tiks likts uz Eiropas digitalizācijas programmu un ES Austrumu partnerību.

Austrijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

 • Investīcijas ar veselību saistītajā digitālajā infrastruktūrā
 • Zāļu jomas regulējums un piegādēs politika
 • Padomes rekomendācijas par vakcināciju, Regulas priekšlikums par veselības tehnoloģiju novērtējumu, ES nostājas gatavošana Pasaules Veselības organizācijas  Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību astotajai Pušu konferencei.
 • Austrijas prezidentūras mājaslapa: http://www.austria.org/eupresidency-2018/

Bulgārijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

 • Veselīgs uzturs
 • Zāļu pieejamība/efektivitāte
 • Bulgārijas prezidentūras mājaslapa: eu2018bg.bg. Bulgārijas prezidentūras pasākumu kalendārs veselības jomā – *xlsx. (angļu valodā)

Igaunija prezidentūras laikam ir izvirzījusi šādas prioritātes:

 • Atvērta un inovatīva Eiropas ekonomika
 • Droša un aizsargāta Eiropa
 • Digitālās tehnoloģijas un datu brīva aprite
 • Iekļaujoša un ilgtspējīga Eiropa

Igaunijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības jomā:

 • Alkohola lietošanas ierobežošana
 • E-veselība

Igaunijas prezidentūras mājaslapa: www.eu2017.ee. Igaunijas prezidentūras pasākumu kalendārs veselības jomā - *pdf. (angļu valodā); Prezentācija "Igaunijas prezidentūras prioritātes un programma" - *pdf. (angļu valodā).

 


2016.gada 1.janvārī darbu sāka jaunais ES prezidentūras trio: Nīderlande (2016.gada 1.pusgads), Slovākija (2016.gada 2.pusgads) un Malta (2017.gada 1.pusgads). Trio darba programma - *pdf. (angļu valodā): 

Maltas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

 • Aptaukošanās
 • Strukturēta sadarbība veselības darbaspēka un farmācijas jomā
 • HIV

Maltas prezidentūras mājaslapa: www.eu2017.mt

Maltas prezidentūras pasākumu kalendārs veselības jomā – *xlsx. (angļu valodā)

Slovākijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

 • Tuberkuloze
 • Vakcinācija
 • Zāļu pieejamība
 • Pārtikas produktu sastāva uzlabošana
 • Hroniskās slimības

Slovākijas prezidentūras mājaslapa:  https://sk16.eu/m2/en.html
Slovākijas prezidentūras pasākumu kalendārs veselības jomā - *pdf. (angļu valodā)

Nīderlandes prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

 • Antimikrobā rezistence; 
 • Demence
 • E-veselība un inovācijas
 • Medicīnas ierīces
 • Zāļu pieejamība pacientiem
 • Veselīgs uzturs

Nīderlandūras prezidentūras mājaslapa: http://english.eu2016.nl/
Nīderlandes prezidentūras kalendārs - *pdf. (angļu valodā)
Galvenie pasākumi veselības jomā Nīderlandes prezidentūras laikā - *docx. (angļu valodā); prezentācija - *pdf. (angļu valodā)


2014.gada 1.jūlijā darbu sāka jaunais ES prezidentūras trio: Itālija (2014.gada 2.pusgads), Latvija (2015.gada 1.pusgads) un Luksemburga (2015.gada 2.pusgads). Padomes 18 mēnešu programma (2014.gada 1.jūlijs - 2015.gada 31.decembris) - *pdf.: