Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Vēzis

26.04.2016

Atskaite par 2010.gada 9.februāra gatavošanās sanāksmi ar ieinteresētajām ES un EEZ dalībvalstīm par Eiropas partnerību rīcībai cīņai ar vēzi. Skatīt šeit (angļu valodā).

2009.gada 30.novembra - 1.decembra Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē Eiropas Komisija sniedza informāciju par Eiropas partnerību vēža apkarošanai. Skatīt šeit (angļu valodā).

2009.gada 24.jūnijā tika apstiprināts Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai par vēža apkarošanu - Eiropas partnerība. Skatīt šeit.

Partnerībai ir šādi mērķi:

  1. Samazināt vēža slogu sākot ar 2013.gadu, nodrošinot iedzīvotājiem krūts, kakla un kololorektālā vēža skrīningu pilnā apmērā, kā tas ir noteikts Padomes ieteikumos par vēža skrīningu. Tas ik gadu dotu iespēju 125 miljonus cilvēkiem  veikt vēža izmeklēšanu. Lai sasniegtu šo mērķi dalībvalstīm jāveicina plaša mēroga informatīvās kampaņas par vēža skrīningu, kas ir mērķētas uz plašu sabiedrības loku un veselības aprūpes sniedzējiem.
  2. Mazināt nevienlīdzību starp dalībvalstīm mirstības no vēža radītājos, no 2020.gada samazinot šīs atšķirības par 70 %, ņemot vērā zinātniskus sasniegumus un atšķirības, kas pastāv vēža jomā katrā dalībvalstī. Šis mērķis tiks sasniegts, izstrādājot vadlīnijas labās prakses piemēriem veselības aprūpē, ņemot vērā nacionālās un reģionālās īpatnības.
  3. Izstrādāt koordinētu pieeju vēža izpētei ES, lai varētu efektīvi pārvaldīt vienu trešdaļu no visa finansējuma, kas būs pieejams līdz 2013.gadam.
  4. Nodrošināt precīzus un salīdzināmus datus par vēža incidenci, prevalenci, mirstību, ārstēšanu, atveseļošanās un saslimstību ar vēzi ES no 2013.gada.
Partnerībā noteiktā rīcība tiks atbalstīta ar esošajiem finanšu instrumentiem līdz esošā finanšu ietvara darbības beigām (2013.gads) bez papildus budžeta izdevumiem.  Ikgadējie Otrās Kopienas programmas rīcībai veselības jomā darba plāni būs galvenais instruments šīs stratēģiskās partnerības atbalstam.