Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Veselība un drošība

26.04.2016

Pēdējos gados Eiropas Savienība ir saskārusies ar tādiem draudu veselībai skaita palielināšanos, kas varēja novest pie nopietniem pārrobežu draudiem veselībai (kā, piemēram, smags akūtais respiratorais sindroms, H5N1, multirezistentā tuberkuloze, u.c.).

2007.gada 15.jūnijā stājās spēkā (apstiprināja 2005.gadā) apstiprinātie Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi, kas ir likumisks pamats starptautiskajai sabiedrības veselības aizsardzībai un līdz ar to Padome savos secinājumos par veselības drošību uzsvēra dalībvalstu lomu koordinējot nacionālo noteikumu pielāgošanu šiem starptautiskajiem noteikumiem.

Padome aicināja dalībvalstis turpināt un paplašināt sadarbību gatavībai, monitoringam, agrai brīdināšanai un koordinētai reaģēšanai visās draudu sabiedrības veselībai jomās, iesaistot vairāk kā vienu dalībvalsti. Padome aicināja Komisiju izstrādāt monitoringa, gatavības, agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu Eiropas līmenī, lai piemērotu to draudu sabiedrības veselībai izaicinājumiem, iesaistot vairāk kā vienu dalībvalsti, ņemot vērā arī 2005. gada Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu pieņemšanu, ECDC pārbaudes, kā arī nepieciešamību lemt par Veselības drošības komitejas nodrošināšanu ar likumisku pamatu. Šīs  iniciatīvas tika īstenotas, 2013.gada 22.oktobrī pieņemot  Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem. Padomes lēmums (latviešu valodā) - *pdf. 
 
Minētais lēmums cita starpā paredz iespēju veikt medicīnisko pretlīdzekļu kopīgu iepirkumu, lai nodrošinātu taisnīgu piekļuvi medicīniskiem pretlīdzekļiem, ko izmanto nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu gadījumos. Šai nolūkā, kā arī lai stiprinātu  dalībvalstu pirktspēju, Eiropas Komisija un vairums dalībvalstu, to skaitā Latvija, 2014.gada 20.jūnijā Luksemburgā parakstīja Medicīnisko pretlīdzekļu kopīgā iepirkuma nolīgumu - *pdf.
 
Par nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu kļuva ebolas vīrusslimības epidēmija Rietumāfrikā, kas sākās ar slimības uzliesmojumu 2013.gada beigās. Tā bija lielākā šīs slimības vēsturē ar 28 tūkstošiem inficēto un 11 tūkstošiem mirušo kopš 2014. gada marta, tādējādi kļūstot par sabiedrības veselības, humanitāru un sociālekonomisku krīzi skartajās valstīs. Ņemot vērā epidēmijas apkarošanā gūto pieredzi, 2015.gada 7.decembra  Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē tika pieņemti Padomes secinājumi par sabiedrības veselības jomā gūto mācību pēc ebolas uzliesmojuma Rietumāfrikā – veselības drošība Eiropas Savienībā – *pdf.