Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/es_aktualie_jautajumi_veselibas_joma/vakcinacija1/

Vakcinācija

25.01.2016

2014.gada 1.decembra  Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē tika pieņemti Padomes secinājumi par vakcināciju kā efektīvu līdzekli sabiedrības veselības jomā. Padomes secinājumos aicināts turpināt uzlabot valsts vakcinācijas programmas un pastiprināt valsts spējas veikt uz pierādījumiem balstītu, izmaksu ziņā lietderīgu vakcināciju, tostarp jaunu vakcīnu ieviešanu, vienlaikus informējot sabiedrību, lai vairotu tās uzticēšanos vakcinācijas programmām, šādā nolūkā izmantojot atbilstīgus līdzekļus un informēšanas kampaņas un veidojot sadarbību arī ar viedokļu veidotājiem un pilsonisko sabiedrību. 

Padomes secinājumi - *pdf. (angļu valodā)


2011.gada 6.jūnija  Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē tika pieņemti Padomes secinājumi par bērnu imunizāciju - sasniegumi un problēmas Eiropas bērnu imunizācijā un turpmākā rīcība. Uzsverot, ka vakcinēšanas rezultātā daudzas slimības Eiropā pakļautas kontrolei, samazinājies saslimstības biežums vai tās pat pilnībā izzudušas, secinājumos vienlaikus atzīmēts, ka, piemēram, nav sasniegts izvirzītais mērķis par masalu un masaliņu izskaušanu Eiropā līdz 2010.gadam. Ar bērnu imunizāciju saistītas problēmas rada mobilitātes un migrācijas pieaugums Eiropas Savienībā, kā arī nepietiekami vakcinētu sabiedrības grupu esamība atsevišķās dalībvalstīs. 

Padomes secinājumi - *pdf(angļu valodā)