Jūs atrodaties šeit: Nozare
Jūs atrodaties šeit: Nozare

Vakcinācija

09.10.2019

2018.gada 7.decembra ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē pieņemts Padomes ieteikums par pastiprinātu sadarbību, kas vērsta pret vakcīnregulējamām slimībām.

Padomes ieteikuma mērķis ir pastiprināt tādu sadarbību un koordināciju ES valstu, nozares un citu ieinteresēto personu vidū, kas palīdzētu palielināt vakcinācijas aptvērumu, atbalstīt iespēju visā ES saskaņot vakcinācijas kalendārus, veicināt vakcinācijas pieņemšanu, atbalstīt vakcīnu pētniecību un izstrādi, kā arī pastiprināt vakcīnu nodrošinājumu, iepirkumu un krājumu pārvaldību, arī ārkārtas gadījumos. Šiem pasākumiem vajadzētu samazināt saslimstību ar vakcīnregulējamām slimībām, paaugstināt  ES iedzīvotāju veselības rādītājus un kopumā uzlabot drošību attiecībā uz veselību.

Padomes ieteikums pieejams šeit eur-lex.europa.eu (angļu valodā).


2014.gada 1.decembra ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē pieņemti Padomes secinājumi par vakcināciju kā efektīvu līdzekli sabiedrības veselības jomā.

Padomes secinājumos aicināts turpināt uzlabot valsts vakcinācijas programmas un pastiprināt valsts spējas veikt uz pierādījumiem balstītu, izmaksu ziņā lietderīgu vakcināciju, tostarp jaunu vakcīnu ieviešanu, vienlaikus informējot sabiedrību, lai vairotu tās uzticēšanos vakcinācijas programmām, šādā nolūkā izmantojot atbilstīgus līdzekļus un informēšanas kampaņas un veidojot sadarbību arī ar viedokļu veidotājiem un pilsonisko sabiedrību. 

Padomes secinājumi par vakcināciju kā efektīvu līdzekli sabiedrības veselības jomā piejams šeit eur-lex.europa.eu2011.gada 6.jūnija  ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē pieņemti Padomes secinājumi par bērnu imunizāciju - sasniegumi un problēmas Eiropas bērnu imunizācijā un turpmākā rīcība.

Uzsverot, ka vakcinēšanas rezultātā daudzas slimības Eiropā pakļautas kontrolei, samazinājies saslimstības biežums vai tās pat pilnībā izzudušas, secinājumos vienlaikus atzīmēts, ka, piemēram, nav sasniegts izvirzītais mērķis par masalu un masaliņu izskaušanu Eiropā līdz 2010.gadam. Ar bērnu imunizāciju saistītas problēmas rada mobilitātes un migrācijas pieaugums Eiropas Savienībā, kā arī nepietiekami vakcinētu sabiedrības grupu esamība atsevišķās dalībvalstīs. 

Padomes secinājumi - *pdf(angļu valodā)