Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/es_aktualie_jautajumi_veselibas_joma/uzturs/

Uzturs

26.04.2016

2015.gada 3.decembri tika publicēts Eiropas Komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par trans-taukskābēm pārtikas produktos un kopējā Savienības iedzīvotāju uzturā. 

Šis ziņojums: 

  • sniedz pārskatu par trans-taukskābēm (TTS) pārtikas produktos un kopējā Savienības iedzīvotāju uzturā; 
  • iepazīstina ar pieejām, kuras šobrīd pasaulē izmanto TTS patēriņa ierobežošanai, un ar to efektivitāti, uzsvaru liekot uz likumā noteiktiem TTS ierobežojumiem, obligāto TTS marķējumu un brīvprātīgu produkta sastāva pārformulēšanu; 
  • apraksta dažas iespējamās sekas, ko radītu šādu pieeju ieviešana Eiropas Savienībā. 

Saite uz ziņojumu latviešu valodā: https://ec.europa.eu/