Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Tabaka

26.04.2016

2014.gada 3.aprīlī ES oficiālā vēstnesī tika publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, kas aizstāj Direktīvu 2001/37/EK. 

Direktīvā:
• ir aizliegtas aromatizētas cigaretes un aromatizēta tinamā tabaka,
• ir paredzēts, ka tabakas ražotājiem jāiesniedz dalībvalstīm sīkas atskaites par tabakas produktu (īpaši cigarešu un tinamās tabakas) sastāvdaļām,
• ir pieprasīts, lai uz tabakas un tās izstrādājumu iepakojuma būtu brīdinājumi par kaitējumu veselībai. Šādiem brīdinājumiem, ko veido attēls un teksts, jāaizņem 65 % no cigarešu un tinamās tabakas paciņas virsmas priekšpusē un aizmugurē,
• ir noteikts, kādiem jābūt brīdinājumu minimālajiem izmēriem, un aizliegts pārdot mazos iepakojumos dažus tabakas izstrādājumus,
• uz tabakas izstrādājumiem ir aizliegti jebkādi maldinoši apgalvojumi un reklāmas elementi,
• ir ieviesta ES mēroga izsekojamības sistēma, lai cīnītos pret tabakas izstrādājumu nelegālu tirdzniecību,
• dalībvalstīm atļauts aizliegt tabakas un tās izstrādājumu pārdošanu internetā,
• ir noteiktas drošības un kvalitātes prasības plaša patēriņa elektroniskajām cigaretēm,
• ražotājiem paredzēts pienākums paziņot par jauna veida tabakas izstrādājumiem, iekams viņi tos laiž ES tirgū.