Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Retās slimības

26.04.2016

Orphanet portāla Latvijas mājaslapa www.orpha.net

Orphanet ir uzziņu portāls, kas sniedz informāciju par retajām slimībām un orfānajām zālēm ar mērķi veicināt reto slimību pacientu diagnostikas, aprūpes un ārstēšanas uzlabošanu. Šajā mājaslapā atradīsiet Latvijas valsts nozīmes dokumentus, kā arī informāciju par jaunumiem un pasākumiem reto slimību jomā.

2009.gada 30.novembrī tika publicēts Komisijas lēmums, ar ko izveido Eiropas Savienības Ekspertu komiteju reto slimību jomā. Lasīt šeit.

2009.gada 8.-9.jūnija ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes laikā ES Padomes priekšlikums ieteikumam (skatīt šeit: latviešu valodā; angļu valodā) par Eiropas rīcību reto slimību jomā tika vienbalsīgi apstiprināts.