Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Programma "Veselība izaugsmei"

26.04.2016

2014.gada 11.martā ES oficiālā vēstnesī ir publicēta tika publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 282/2014 ar ko izveido trešo Savienības rīcības programmu veselības jomā (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1350/2007/EK. 
Priekšlikuma vispārējie mērķi ir sadarboties ar dalībvalstīm, lai veicinātu inovāciju veselības aprūpē un palielinātu veselības aprūpes sistēmu ilgtspēju, uzlabot ES pilsoņu veselību un pasargāt viņus no pārrobežu veselības apdraudējumiem.

• Papildus informācija ir atrodama ES Komisijas interneta vietnē http://ec.europa.eu/
• Regula latviešu valodā http://eur-lex.europa.eu/