Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana

26.04.2016

2013.gada 20.novembrī tika publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu), lai sasniegtu šādus mērķus:

a) Vienkāršotu procedūras Eiropas Profesionālās kartes ieviešanai, lai šādas kartes turētāji nākotnē varētu izmantot Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) priekšrocības;
b) Reformētu pamatnoteikumus tiesību veikt uzņēmējdarbību vai sniegt pakalpojumus reglamentētajās profesijās iegūšanai citā ES dalībvalstī;
c) Modernizētu speciālās (automātiskās) profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu medicīnas māsām, vecmātēm, farmaceitiem un arhitektiem;
d) Iekļautu direktīvas tiesiskajā regulējumā profesionāļus ar daļējām kvalifikācijām un notārus;
e) Precizētu direktīvā paredzētos pacientu tiesību aizsardzības mehānismus attiecībā uz veselības aprūpes profesionāļu valodas zināšanām un ierobežojumiem vai aizliegumu veikt profesionālo darbību savā dalībvalstī. 
f) Izveidotu tiesisko regulējumu un noteiktu dalībvalstīm pienākumu lietotājam draudzīgas un saturiski noderīgas informācijas sniegšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas noteikumiem attiecīgajā dalībvalstī un ieviestu e-pārvaldības procesus visā atzīšanas procesā;
g) Uzsāktu  sistemātiskas pārbaudes un visu reglamentēto profesiju izvērtēšanu dalībvalstīs.

Direktīvas tekstu skatīt šeit - latviešu valodāangļu valodā