Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Pārrobežu veselības aprūpe

26.04.2016

2011.gada 28.februārī Eiropas Savienības Padome apstiprināja, un ES dalībvalstis pārņēma līdz 2013.gada 25.oktobrim Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.

Direktīvas mērķis ir uzlabot piekļuvi drošai un kvalitatīvai pārrobežu veselības aprūpei un veicināt dalībvalstu sadarbību veselības aprūpes jomā, pilnībā ievērojot valstu kompetenci veselības aprūpes organizēšanā un sniegšanā, un tā attiecas uz pacientiem sniegtu veselības aprūpi neatkarīgi no veida, kā tā ir organizēta, sniegta vai finansēta.

Direktīvas teksts: latviešu valodā (*pdf.), angļu valodā (*pdf.).

Citi normatīvie akti, kas regulē  Eiropas Savienības pārrobežu veselības aprūpes nosacījumus:

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Regulas teksts:  latviešu valodā (*pdf.), angļu valodā (*pdf.)

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 987/2009 (2009.gada 16.septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Regulas teksts: latviešu valodā (*pdf.), angļu valodā (*pdf.).