Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Pacientu drošība

26.04.2016

2014.gada 1. decembrī Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē tika pieņemti ES Padomes secinājumi par pacientu drošību un aprūpes kvalitāti, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju un antimikrobās rezistences profilaksi un kontroli. Skatīt šeit - latviešu valodāangļu valodā

2008.gada 17.decembrī Komisija iesniedza ES Padomei priekšlikumu ieteikumu projektam par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli. 2009.gada 15.maijā tika uzsākta priekšlikuma izskatīšana ES Padomes Sabiedrības veselības darba grupas sanāksmēs.

Dalībvalstu diskusiju rezultātā tika panākta vienošanās par priekšlikuma tekstu un tas tika nodots tālākai izskatīšanai Coreper I sanāksmē, kur to atbalstīja bez diskusijām. 2009.gada 8.-9.jūnija ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmes laikā ES Padomes ieteikums par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli tika vienbalsīgi apstiprināts.

  • Eiropas Komisijas ziņojums par ES Padomes ieteikuma par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli, ieviešanu - skatīt šeit.
  • Eiropas Komisijas dienestu darba dokuments: Detalizēta valstu ziņojumu analīze par ES Padomes ieteikuma par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli, ieviešanu - skatīt šeit.