Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Narkotikas

07.10.2019

Iekšējā tirgū ātri parādās un izplatās arvien vairāk jaunu psihoaktīvu vielu, kuru iedarbība līdzinās to vielu iedarbībai, kas tiek kontrolētas saskaņā ar ANO konvencijām par narkotiskajām vielām un kuras pārdod kā to legālas alternatīvas („legālas apreibinošas vielas”).

Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību saistībā ar jaunu psihoaktīvo vielu likumīgiem izmantošanas veidiem, samazinot šķēršļus tirdzniecībai, novēršot šādu šķēršļu rašanos un palielinot juridisko noteiktību uzņēmējiem, vienlaikus samazinot to vielu pieejamību, kas rada risku, izmantojot ātrāku, efektīvāku un samērīgāku ES rīcību, 2017.gada 15.novembrī pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2101 ar ko attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006. Regulas teksts pieejams šeit (*pdf.).