Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Narkotikas

26.04.2016

Lai samazinātu narkotisko vielu prekursoru, ko izmanto nelikumīgu narkotiku ražošanā, novirzīšanu un tirdzniecību Eiropas Savienībā un caur to, 2013. gada 20. novembrī pieņemtas:

  • Eiropas Padomes un Parlamenta Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (latviešu valodā
  • Eiropas Padomes un Parlamenta Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm (latviešu valodā)

Iekšējā tirgū ātri parādās un izplatās arvien vairāk jaunu psihoaktīvu vielu, kuru iedarbība līdzinās to vielu iedarbībai, kas tiek kontrolētas saskaņā ar ANO konvencijām par narkotiskajām vielām un kuras pārdod kā to legālas alternatīvas („legālas apreibinošas vielas”). Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību saistībā ar jaunu psihoaktīvo vielu likumīgiem izmantošanas veidiem, samazinot šķēršļus tirdzniecībai, novēršot šādu šķēršļu rašanos un palielinot juridisko noteiktību uzņēmējiem, vienlaikus samazinot to vielu pieejamību, kas rada risku, izmantojot ātrāku, efektīvāku un samērīgāku ES rīcību, 2013.gada 17.septembrī Komisija iesniedza Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunām psihoaktīvām vielām. Šis priekšlikums tiek skatīts Padomes Horizontālajā narkotiku darba grupā.

Priekšlikuma teksts - latviešu valodā.