Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Medicīnas ierīces

29.08.2016

Eiropa sastopas ar tādiem ilgtermiņa izaicinājumiem kā piemēram sabiedrības novecošanās, kuru risināšanu aizkavē īstermiņa centieni pārvarēt ekonomisko un finansiālo krīzi. Zinātniskais progress un tehnoloģiskās inovācijas ļauj risināt šīs problēmas, tomēr to adaptēšana var radīt zināmu spiedienu uz veselības aprūpes sistēmām.

Būtiska loma, reaģējot uz šiem izaicinājumiem, var būt medicīnas ierīcēm: pateicoties straujai tehnoloģiju attīstībai, medicīnas ierīces var sniegt novatoriskus risinājumus diagnostikā, profilaksē un ārstēšanā, uzlabot veselību un dzīves kvalitāti, sniegt ieguldījumu veselības aprūpes ilgtspējā Eiropā. Tās var sniegt atbildes uz pieaugošo saslimstību ar hroniskajām slimībām, piedāvāt alternatīvas hospitalizācijai, ieviešot mājās izmantojamas medicīnas ierīces, un sniegt risinājumus saistībā ar veselības aprūpes  profesionāļu nepietiekamību.

2012.gada 26.septembrī Eiropas Komisija ir publicējusi jaunus priekšlikumus attiecībā uz medicīnas ierīcēm. Priekšlikumu mērķis ir uzlabot un papildināt spēkā esošus ES tiesību aktus medicīnas ierīču jomā.

  • Konsolidētais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par medicīnas ierīcēm, ar kuru groza Direktīvu 2001/83/EC, Regulu (EK) N.178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 - skatīt latviešu valodā; angļu valodā.
  • Konsolidētais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par in vitro diagnostiskām  medicīnas ierīcēm pagaidām publiski vēl nav pieejams. Konsolidētais priekšlikums - skatīt šeit (angļu valodā).
  • Eiropas Komisijas paziņojums par drošām, efektīvām un inovatīvām in vitro medicīnas ierīcēm pacientu, patērētāju un veselības jomas speciālistu ieguvumam - skatīt šeit.
  • Ietekmes novērtējums trīs daļas un apkopojums: 1.daļa - skatīt šeit; 2.daļa - skatīt šeit; 3.daļa - skatīt šeit; apkopojums - skatīt šeit
  • Īsa informācija par priekšlikumu mērķiem - skatīt šeit.
  • Papildus informācija internetā - skatīt šeit.

Eiropas Parlamenta 2012.gada 14.jūnija rezolūcija par Francijas uzņēmuma PIP ražotajiem bojātiem silikona gēla krūšu implantiem - skatīt šeit.

2011.gada 6.jūnija EPSCO Padomē Luksemburgā tika pieņemti Eiropas Savienības Padomes secinājumi par inovācijām medicīnas ierīču jomā. Padomes secinājumi satur ieteikumus turpmākas tiesiskās bāzes izstrādei attiecībā uz inovācijām medicīnas ierīču jomā. Padomes secinājumu projekts - skatīt šeit (angļu valodā).

2011.gada 6.jūnija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē tika pieņemti Padomes secinājumi par inovācijām medicīnas ierīču sektorā. Padomes secinājimi - skatīt šeit (angļu valodā).