Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Kosmētikas līdzekļi

26.04.2016

Kosmētikas līdzekļi ir svarīgas patēriņa preces, kam ir būtiska loma ikviena dzīvē: bez "tradicionālajiem" kosmētikas līdzekļiem, tādiem kā dekoratīvā kosmētika un smaržas, to skaitā ietilpst arī personiskās higiēnas preces, piemēram, zobu kopšanas līdzekļi, šampūni un ziepes.

 

2009.gada 5.februārī Komisija apstiprināja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kosmētikas līdzekļiem. Pirmo reizi minētais priekšlikums tika prezentēts 2008.gada 29.februāra Eiropas Savienības (ES) Padomes Tehniskās harmonizācijas darba grupas sanāksmē. Priekšlikuma mērķis ir novērst juridiskas neskaidrības un neatbilstības un izvairīties no atšķirīgām pieejām, pārņemot direktīvu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem nacionālā līmenī, kā arī nodrošināt ES tirgū izplatīto kosmētikas līdzekļu drošumu, ņemot vērā inovācijas šajā sektorā. Līdz šim priekšlikums ir skatīts 20 reizes Slovēnijas, Francijas un šehijas Prezidentūras laikā. Par regulas priekšlikumu jau ir noticis pirmais Eiropas Parlamenta balsojums, kurā priekšlikums tika atbalstīts. Šobrīd regulas priekšlikums ir nodots izskatīšanai ES Padomes juristiem-lingvistiem regulas teksta redakcijas pēdējai saskaņošanai. Ja dalībvalstu delegācijām nebūs iebildumi, regulas priekšlikums tiks nodots apstiprināšanai Coreper I un tālāk virzīts uz ES Padomes ministru līmeņa sanāksmi apstiprināšanai.

 

2009.gada 20.novembrī Kosmētikas Regula tika apstiprināta Eiropas Savienības Ministru padomē un 2009.gada 12.decembrī tika publicēta ES Oficiālajā vēstnesi.

Regulai ir šādi mērķi:

  • Novērst juridiskas neskaidrības un neatbilstības.
  • Izvairīties no atšķirīgām pieejām, pārņemot direktīvu nacionālā līmenī, kas neveicina produktu drošumu, bet palielina regulatīvo slogu un administratīvās izmaksas.
  • Nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) tirgū izplatīto kosmētikas līdzekļu drošumu, ņemot vērā inovācijas šajā sektorā.
Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kosmētikas līdzekļiem. Skatīt šeit