Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

HIV/AIDS

26.04.2016

Kopš astoņdesmito gadu beigām HIV/AIDS epidēmija ir viena no ES galvenajām raizēm un prioritātēm veselības jomā. Tāpēc ES tiecas:

  • veicināt profilaksi un uzlabot sabiedrības informētību par šo slimību,
  • uzlabot uzraudzību,
  • izveidot sadarbības tīklus organizācijām, kas cīnās pret HIV/AIDS un šīs slimības sekām,
  • veicināt labākās pieredzes izplatīšanu.

ES ir izveidojusi organizācijas, kuru uzdevums ir atvieglot informācijas apmaiņu un koordinēt pasākumus gan dalībvalstīs, gan kaimiņvalstīs. ES arī aktīvi darbojas jaunattīstības valstīs un visā pasaulē, sniedzot ievērojamu atbalstu fondam "Global Fund" un citām organizācijām.

Tā kā daudzās ES dalībvalstīs un to austrumu kaimiņvalstīs pēdējos gados ir palielinājusies saslimstība ar HIV, ir jāpastiprina pašreizējie pasākumi, lai iegrožotu HIV/AIDS epidēmijas plosīšanos nākotnē.

Komisijas 2005.gada paziņojums par HIV/AIDS apkarošanu ir politikas instruments, kas HIV/AIDS problēmu risina Eiropas līmenī un ir bijis par pamatu ES rīcībai 2006. līdz 2009.gadā. Tomēr HIV/AIDS apkarošana joprojām ir sabiedrības veselības problēma un Eiropas Savienības un tās kaimiņvalstu politikas prioritāte. Ir pieejamas efektīvas HIV/AIDS terapijas, bet pilnīga izārstēšanās nav iespējama. Tādēļ galvenais HIV/AIDS apkarošanas veids ir intensīva profilakse, jo, neveltot tai pienācīgu uzmanību, riskējam zaudēt dzīvības un resursus. Komisija ir apņēmusies turpināt šīs slimības apkarošanu un nāk klajā ar jaunu rīcības plānu, turpinot iepriekšējo rīcības plānu, kura izpilde noslēgsies 2009.gada decembrī.

  • Komisijas 2005.gada paziņojums par HIV/AIDS apkarošanu. Skatīt šeit

2009.gada 30.novembra - 1. decembra Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē Eiropas Komisija sniedza informāciju par Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu Komitejai un Reģionu Komitejai par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2013.gadam.