Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Gripa A(H1N1)

26.04.2016

Gripa ir īpaši lipīga vīrusa slimība, kas parasti izpaužas kā epidēmija gada aukstākajos mēnešos. Smagas gripas epidēmijas cilvēku vidū izceļas reti, bet tās ir smagākas nekā parastie sezonālie uzliesmojumi. Pandēmija izceļas tad, ja parādās jauns gripas vīruss, kas izplatās visā pasaulē tikpat viegli kā parasta gripa.

Visas ES dalībvalstis kopīgiem spēkiem koordinē savu gatavību iespējamai gripas pandēmijai. Ja būs paaugstināts gripas pandēmijas risks, tiks veikti pasākumi, kas paredzēti valstu un ES sagatavotības un reaģēšanas plānos. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram ir liela nozīme uzraudzības koordinēšanā. Vēl tiek veikti medicīniski un ar medicīnu nesaistīti pretpasākumi un notiek cieša sadarbība starp valstu iestādēm, Eiropas Savienību un PVO.

ES turpinās darbu, lai uzlabotu būtiskās informācijas apmaiņu un koordinētu riska vadības pasākumus. Tā, piemēram, uzlabos sadarbību pretvīrusu līdzekļu rezervju izveides koordinēšanā, spēju ātrāk saražot labākas vakcīnas pret gripu, raudzīsies, lai tiktu pilnveidoti dalībvalstu plāni un izveidoti labāki riska pārvaldības līdzekļi.

2010.gada 5.-6.jūlijā Eiropas Savienības Veselības ministru neformālajā sanāksmē tika skatīts jautājums par gūtu pieredzi pēc A(H1N1) gripas pandēmijas. 2009.gada pieredze parādīja, kuros posmos ir nepieciešama vakcinācijas stratēģijas pilnveidošana un galvenais no tiem ir dalībvalstu kopīgie iepirkumi.

2009.gada 1.decembrī Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē notika ES veselības ministru diskusijas par vakcīnu pieejamības problēmām un izaicinājumiem nākotnē. Latvija uzsvēra nepieciešamību izvērtēt gripas A(H1N1) vakcīnu piegādes mehānismu, lai nodrošinātu vienlaicīgu un sabalansētu vakcīnas pieejamību visās ES dalībvalstīs, arī tajās, kuras nevar atļauties vakcīnas pasūtīt un apmaksāt iepriekš.

2009.gada 14.jūlijā Komisija apstiprināja ES Padomes ieteikumu projektu par sezonālās gripas vakcināciju. Ieteikumā dalībvalstīm ir lūgts pieņemt un īstenot nacionālos plānus ar mērķi palielināt to personu loku, kurus aptvertu sezonālās gripas vakcinācija. Dalībvalstis tiek aicinātas ne vēlāk kā līdz 2014/2015.gada ziemas sezonai, nodrošināt ar vakcināciju 75% personu no riska grupām - cilvēkus, kas vecāki par 65 gadiem un cilvēkus ar sliktu veselības stāvokli. Ieteikums apstiprināts bez diskusijām 2009.gada 22.decembrī ES Vides ministru padomes sanāksmes laikā.

  • ES Padomes ieteikums  par sezonālās gripas vakcināciju (*pdf.).

2009.gada 6.-7.jūlijā notika Eiropas Savienības Veselības ministru neformālajā sanāksme, kurā  tika izskatīts jautājums par situāciju ar gripas vīruss A(H1N1). Latvija atbalstīja koordinācijas darba turpināšanu par pretvīrusu līdzekļu pieejamību.

2009.gada 30.aprīli notika Eiropas Savienības Veselības ministru ārkārtas sanāksme, kurā tika izskatīts Padomes secinājumu projekts par cūku gripu. Latvija atbalstīja Padomes secinājumu projektu, jo kā cūku gripas vīrusa iespējamais uzliesmojums starp cilvēkiem varēja kļūt par globālu draudu, kura novēršanai bija nepieciešama koordinēta un saskaņota starptautiska līmeņa rīcība.

  • Padomes secinājumi par cūku gripu (*pdf.)