Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/es_aktualie_jautajumi_veselibas_joma/eveseliba/

E-veselība

26.04.2016

2008.gada 4.novembrī Komisija apstiprināja paziņojumu Eiropas Parlamentam Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, un Reģionu komitejai par telemedicīnu pacientu, veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības labā. Nav notikusi atsevišķa Komisijas paziņojuma  izskatīšana Eiropas Savienības (ES) Padomes Sabiedrības veselības darba grupas sanāksmēs.

2009.gada 1.decembra Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē tika apstiprināti Padomes secinājumi par drošu un efektīvu veselības aprūpi, izmantojot e-veselības sistēmu. Secinājumus latviešu valodā skatīt šeit (*pdf.

2012.gada 6.decembrī Eiropas Komisija iesniedza Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu KomitejaI E-veselības rīcības plānu 2012.–2020.gadam — inovatīva veselības aprūpe 21.gadsimtam. Plānu latviešu valodā skatīt http://eur-lex.europa.eu/