Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

E-veselība

07.10.2019

2011.gadā pieņemot Direktīvu par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē un tās 14.pantu, ar ko izveidots e-veselības tīkls, sperts vēl viens solis uz oficiālu sadarbību e-veselības jomā ar mērķi panākt pēc iespējas lielākus sociālos un ekonomiskos ieguvumus, nodrošinot e-veselības sistēmu sadarbspēju un ieviešanu.

Lai izmantotu visas priekšrocības, ko sniegtu pilnīgi izstrādāta un sadarbspējīga e-veselības sistēma Eiropā, 2012.gada 6.decembrī publicēts Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai– “E-veselības rīcības plāns 2012.–2020.gadam — inovatīva veselības aprūpe 21.gadsimtam”.

Paziņojuma teksts pieejams šeit: eur-lex.europa.eu