Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

E-veselība

18.01.2018

2017.gada 8.decembrī ES Padome pieņēma Padomes secinājumus par veselību digitālajā sabiedrībā – progresa veicināšana datu vadītās inovācijās veselības jomā. Ar secinājumiem var iepazīties šeit (angļu valodā) - *pdf

2012.gada 6.decembrī Eiropas Komisija iesniedza Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai E-veselības rīcības plānu 2012.-2020.gadam - inovatīva veselības aprūpe 21.gadsimtam. Plānu latviešu valodā skatīt http://eur-lex.europa.eu/

2009.gada 1.decembra Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē tika apstiprināti Padomes secinājumi par drošu un efektīvu veselības aprūpi, izmantojot e-veselības sistēmu. Secinājumus latviešu valodā skatīt šeit - *pdf.