Jūs atrodaties šeit: Nozare > ES aktuālie jautājumi veselības jomā

Antimikrobā rezistence

07.10.2019

2019.gada 26.martā publicēts “Padomes secinājumu projekts par nākamajiem soļiem, lai padarītu ES par paraugprakses reģionu cīņā pret antimikrobo rezistenci”. 

“Padomes secinājumu projekts par nākamajiem soļiem, lai padarītu ES par paraugprakses reģionu cīņā pret antimikrobo rezistenci” sagatavots, pamatojoties uz ministru konferences "Nākamie soļi, lai padarītu ES par paraugprakses reģionu cīņā pret antimikrobiālo rezistenci ar vienu veselības pieeju" rezultātiem, kas notika Bukarestē 2019.gada 1.martā. 

2019.gada 24.maijā COREPER I sanāksmē apstiprināja Sabiedrības veselības darba grupā panākto vienošanos par “Padomes secinājumu projekts par nākamajiem soļiem, lai padarītu ES par paraugprakses reģionu cīņā pret antimikrobo rezistenci”. 

2019.gada 14.jūnijā Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ministru padomes (EPSCO) sanāksmē pieņemti “Padomes secinājumi par nākamajiem soļiem, lai padarītu ES par paraugprakses reģionu cīņā pret antimikrobo rezistenci”. 

2017.gada 29.jūnijā tika publicēts Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai - skatīt šeit.

2012.gada 22.jūnija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē tika apstiprināti Padomes secinājumi par mikrobu rezistences ietekmi cilvēku veselības aizsardzības nozarē un veterinārijā – perspektīva “Viena veselība”  Secinājumus skatīt šeit - latviešu valodā un angļu valodā.

2009.gada 1.decembra Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē tika apstiprināti Padomes secinājumi par novatoriskiem stimuliem efektīvu antibiotikas līdzekļu izstrādē - skatīt šeit (latviešu valodā).

2008.gada 10.jūnija ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomē tika apstiprināti Padomes secinājumi par antimikrobo rezistenci (skatīt šeit - latviešu valodā; angļu valodā), kuros tiek atzīmēts, ka antimikrobā rezistence (mikrobu nejūtība pret antibiotikām) ir viena no galvenajām veselības problēmām ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Tā palielina saslimstību un mirstību no infekcijas slimībām un noved pie vispārēja dzīves līmeņa krituma, radot papildus izdevumus veselības aprūpes un farmācijas jomās.

Citi saistītie ES dokumenti:

  • Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlementam un Padomei: Rīcības plāns pret pieaugošajiem draudiem, ko rada mikrobu rezistence (2011.gada 15.novembris). Skatīt šeit - latviešu valodā; angļu valodā.
  • Padomes rekomendācijas 2002/77/EK (2001.gada 15.novembris) par piesardzīgu antimikrobo aģentu lietošanu cilvēku medicīnā. Skatīt šeit (angļu valodā)
  • Otrā Komisijas atskaite Padomei, pamatojoties uz dalībvalstu atskaitēm, par Padomes ieteikumu Nr.2002/77/EK par piesardzīgu antimikrobo aģentu lietošanu cilvēku medicīnā, ieviešanu. Skatīt šeit (angļu valodā)
  • 2010.gada Eurobarometer pētījums "Antimikrobā rezistence - pētījuma laika periods: 2009.gada novembris - decembris; publikācija: 2010.gada aprīlis; atskaite". Skatīt šeit (angļu valodā)
  • Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots Otrajam Komisijas ziņojumam Padomei, pamatojoties uz dalībvalstu atskaitēm par Padomes ieteikumu par piesardzīgu antimikrobo aģentu lietošanu cilvēku medicīnā, ieviešanu - detalizēta dalībvalstu atskaišu par Padomes ieteikumu par piesardzīgu antimikrobo aģentu lietošanu cilvēku medicīnā ieviešanu analīze. Skatīt šeit (angļu valodā).