Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eiropas_savieniba_es/es_nodarbinatibas_socialas_politikas_veselibas_un_pateretaju11/

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes 2012.gadā, 2011. un 2010.gadā

20.01.2016

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes 2012.gadā: 

2012.gada 6.-7.decembris
Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Direktīvas 1999/4/EK, 2000/36/EK, 2001/111/EK, 2001/113EK un 2001/114/EK attiecībā uz Komisijas piešķiramajām pilnvarām;
2. Padomes secinājumu projekts „Veselīga novecošana visa dzīves cikla garumā”;
3. Padomes secinājumu projekts par orgānu ziedošanu un transplantāciju.
Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš.
Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2012.gada 6.–7.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem - skatīt šeit.

2012.gada 10.-11. jūlijs (neformālā)
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi:
1.Orgānu ziedošana un transplantācija;
2.Pārrobežu draudi veselībai– riska un krīzes komunikācijas stratēģijas;
3.Veselības jomas personāls.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš.
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Veselības ministru 2012.gada 10.- 11.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - skatīt šeit.

2012.gada 21. – 22.jūnijs
Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru tiek izveidota Veselības un izaugsmes programma, trešā daudzgadējā Eiropas Savienības  rīcības programma veselības jomā 2014. – 2020.gadiem un atceļ Lēmumu Nr.1350/2007/EK;
2. Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem;
3. Padomes secinājumu projekts par antimikrobās rezistences ietekmi uz cilvēku veselības nozari un veterināro nozari – „Vienas veselības” perspektīva.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministre Ingrīda Circene. Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2012.gada 21.—22.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem - skatīt šeit.

2012.gada 23.-24. aprīlis (neformālā) 
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi:
1. Stipra veselība – labāka dzīve: inovāciju veicināšana Eiropā;
2. Hronisko slimību pārvaldība: veicinot pacientu iespējas Eiropā;
3. Medicīnas ierīces.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministre Ingrīda Circene. Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Veselības ministru 2012.gada 23.- 24.aprīļaneformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - skatīt šeit.


ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes 2011.gadā: 

2011.gada 2.decembris
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi:
1. Padomes secinājumu projekts par bērnu hronisko elpceļu slimību profilaksi, agrīno diagnostiku un ārstēšanu;
2. Padomes secinājumu projekts par bērnu saziņas traucējumu agrīnu noteikšanu un ārstēšanu, izmantojot e-veselības instrumentus un inovatīvus risinājumus;
3. Padomes secinājumu projekts par nevienlīdzības veselībā mazināšanu ES uzsākot vispusīgu rīcību neveselīga dzīves veida jomā.
Sanāksmē piedalījās: 
Veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš.
Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Agnese Raboviča.
Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā, pastāvīgā pārstāvja vietnieks, vēstnieks, J.Štālmeistars.
Veselības atašejs Pēteris Ancāns.
Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2011.gada 2.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem - skatīt šeit.

2011.gada 5.-6.jūlijs (neformālā) 
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi:
1. Saziņas traucējumi
2.Transplantācija
3.Veselību noteicošie faktori -  uzturs un fiziskās aktivitātes
4. E-veselība
5. Jaunās psihoaktīvas vielas ("Designer drugs")

Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš.
Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Agnese Raboviča.
Veselības atašejs Pēteris Ancāns.
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Veselības ministru 2011.gada 5.- 6.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - skatīt šeit.
 
2011.gada 6.jūnijs 
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi:
1. Padomes secinājumu projekts par inovācijām medicīnas ierīču jomā;
2. Padomes secinājumu projekts par Eiropas Garīgās veselības un labklājības paktu: rezultāti un turpmākā rīcība;
3. Padomes secinājumu projekts par bērnu imunizāciju - sasniegumi un problēmas Eiropas bērnu imunizācijā un turpmākā rīcība;
4. Padomes secinājumu projekts par modernām, atsaucīgām un ilgtspējīgām veselības sistēmām.
Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministrs Juris Bārzdiņš.
Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Agnese Raboviča.
Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā, pastāvīgā pārstāvja vietniece, vēstniece L.Līce - Līcīte.
Veselības atašejs Pēteris Ancāns.
 
Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2011.gada 6.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem - skatīt šeit.  
 
2011.gada 4.-5.aprīlis (neformālā)
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi:
1. Ieguldījums nākotnes veselības sistēmās;
2. Veselības jomas darbaspēks;
3. ES Veselības programmas nākotne.
Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministrs Juris Bārzdiņš.
Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Agnese Raboviča.
Veselības atašejs Pēteris Ancāns.
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Veselības ministru 2011.gada 4.- 5.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - skatīt šeit.

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes 2010.gadā

2010.gada 6.-7.decembris 

Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi:
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.
2. Turpmākie pasākumi pēc Padomes secinājumiem par pieredzi, kas gūta no A(H1N1) pandēmijas un veselības drošību ES attiecībā uz kopīga mehānisma izstrādāšanu vakcīnu un antivirālo līdzekļu. iepirkumiem.
3. Komisijas un Ekonomikas politikas komitejas kopīgais paziņojums par veselības aprūpes sistēmām
4. Padomes secinājumu projekts par investīcijām rītdienas Eiropas veselības aprūpes personālā: inovāciju un sadarbības iespējas.
5. Padomes secinājumu projekts par inovācijām un solidaritāti farmācijas sektorā.
6. Padomes secinājumu projekts par inovatīviem risinājumiem sabiedrības veselībā un veselības aprūpes sistēmās hronisko slimību jautājumos.
Sanāksmē piedalījās: 
Veselības ministrs Juris Bārzdiņš
Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Agnese Raboviča
Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā, pastāvīgā pārstāvja vietniece, vēstniece L. Līce - Līcīte.
Veselības atašejs Pēteris Ancāns. Saite uz informatīvo ziņojumu.

2010.gada 7.- 8. jūnijs
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi:
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē .
2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem
3. Padomes secinājumu projekts par rīcību sāls patēriņa samazināšanai iedzīvotāju labākai veselībai
4. Padomes secinājumu projekts "Taisnīguma un veselības aizsardzības jautājumi visās politikas jomās - solidaritāte veselības aizsardzībā"
Sanāksmē piedalījās: 
Veselības ministrs Didzis Gavars
Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Agnese Raboviča
Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā, pastāvīgā pārstāvja vietniece, vēstniece L. Līce - Līcīte.
Veselības atašejs Pēteris Ancans. Saite uz informatīvo ziņojumu.

2010.gada 22.-23. aprīlis (neformālā ES veselības ministru sanāksme)
Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Veselības determinantes Eiropas Savienībā un nevienlīdzības mazināšana veselības aprūpē.
2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem.
3. Direktīvas projekts par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.
Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministra pienākumu izpildītājas Lindas Mūrnieces padomnieks Rinalds Muciņš. Saite uz informatīvo ziņojumu

2010.gada 19.-20.aprīlis (neformālā ES veselības ministru sanāksme)
Informācija tiks papildināta pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā.

2010.gada 8.marts  
Sa nāksmē tika izskatīti šāds Veselības ministrijas kompetences jautājums: direktīvas projekts par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē.
Sanāksmē piedalījās:
Labklājības ministrs Uldis Augulis
Veselības ministrijas atašejs Pēteris Ancāns. Saite uz informatīvo ziņojumu