Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eiropas_savieniba_es/es_nodarbinatibas_socialas_politikas_veselibas_un_pateretaju1/

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes

05.07.2016

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes 2014.gadā: 

2014.gada 1.decembris

Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi: 
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm;
2. Eiropa 2020 – Vidus posma izvērtējums;
3. Padomes secinājumu projekts par vakcīnām kā efektīvu sabiedrības veselības instrumentu; 
4. Padomes secinājumu projekts par pacientu drošību un aprūpes kvalitāti, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli un antimikrobo rezistenci; 
5. Padomes secinājumu projekts par inovācijām, kas vērstas uz pacientu labumu.
Delegācijas vadītājs: Veselības ministrs Dr. G.Belēvičs. 
Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2013.gada 1.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem - *pdf.

2014.gada 22.-23.septembris (neformālā) 
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi: 
1. Sāpju terapija un paliatīva aprūpe (darba pusdienu diskusiju tēma);
2. Terapeitiskās inovācijas pacientu labā;
3. Ebola vīrusa uzliesmojums un ES;
4. Dzīvesveidi un vēža profilakse.
Delegācijas vadītājs: Veselības ministrijas Valsts sekretārs Rinalds Muciņš
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Veselības ministru 2012.gada 22.-23.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - *pdf.

2014.gada 19. – 20.jūnijs
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi: 
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm;
2. Padomes secinājumu projekts par ekonomisko krīzi un veselības aprūpi; 
3. Padomes secinājumu projekts par uzturu un fiziskām aktivitātēm.
Delegācijas vadītājs: Veselības ministrijas Valsts sekretārs R.Muciņš
Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2013. gada 19. – 20.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem - *pdf

2014.gada 28.-29.aprīlis (neformālā) 
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi: 
1. E-veselība;
2. Migrācija un sabiedrības veselība;
3. Ekonomiskā krīze un veselības aprūpe.
Delegācijas vadītājs: Veselības ministrijas Valsts sekretārs Rinalds Muciņš
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Veselības ministru 2012.gada 28.-29.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - *pdf.


ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes 2013.gadā:
 
2013.gada 9.-10.decembris
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi: 
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009 un priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm;
2. Projekts Padomes secinājumiem "Pārdomu process attiecībā uz mūsdienīgām, atbilstīgām un ilgtspējīgām veselības aprūpes sistēmām";
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministre I.Circene. Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem.
Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2013. gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem - *pdf
2013.gada 9.-10.decembris
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi: 
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu ;
2. (a) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009; (b) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministre I.Circene. 
Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2013.gada 9.–10.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem - *pdf.
 
2013.gada 20.-21.jūnijs
Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi: 
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu;
2. Eiropas Parlamenta un Padomes regula par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem un par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu;
3. (a) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009; (b) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministre I.Circene. Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2013.gada 20.–21.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumi - *pdf.
 
2013.gada 4.-5. marts (neformālā) 

Sanāksmē izskatīti šādi jautājumi:
Bērnu aptaukošanās;
Starpnozaru sadarbība;
Bērni ar sarežģītām attīstības vajadzībām, tostarp autismu;
Veselība un labklājība- vide, kas brīva no tabakas dūmiem;
Pacientu drošība - veselības aprūpē iegūtu infekciju profilakse un kontrole
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministre Ingrīda Circene.
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Veselības ministru 2012.gada 4.-5.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - skatīt šeit.