Jūs atrodaties šeit: Nozare > Eiropas Savienība
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Eiropas Savienība

Kas ir Eiropas Savienība?

25.02.2020

Eiropas Savienība (ES) ir 27 Eiropas valstu - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Čehijas, Slovākijas, Vācijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Beļģijas, Īrijas, Francijas, Spānijas, Grieķijas, Kipras, Maltas, Austrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovēnijas, Portugāles, Horvātijas, Bulgārijas un Rumānijas - pārnacionāla apvienība Eirāzijas kontinenta ziemeļrietumos.

Mūsdienu ES ir rezultāts konkrētam darbam, ko paveikuši Eiropas Kopienu izveidotāji. Pasaulē ES ir vienīgā organizācija, kas vieno valstis, kas kopīgi īsteno savu suverenitāti to iedzīvotājiem svarīgās jomās. ES ir izveidojusi vienotu valūtu un dinamisku vienoto tirgu, tiek nodrošināta personu brīva pārvietošanās un pakalpojumu, preču un kapitāla brīva aprite. Veicinot sociālu attīstību un godīgu konkurenci, ES cenšas garantēt, lai pēc iespējas vairāk cilvēku baudītu vienotā tirgus priekšrocības.

ES un veselība

Mūsdienās, kad cilvēki regulāri ceļo no valsts uz valsti un no kontinenta uz kontinentu, infekciju slimību draudus nevar aizturēt vienas valsts robežās. Slimības, ko rada smēķēšana, nepietiekams uzturs vai piesārņojums, ir visu ES valstu kopēja problēma. Vienotā tirgū zāļu un asins preparātu drošums ir kopīga atbildība. Lai gan par veselības aprūpi, galvenokārt, ir atbildīgas ES dalībvalstis, uz lielāko daļu veselības aizsardzības jautājumiem atmaksājas saskaņota ES reakcija.

Veselības programma

ES no 2014. līdz 2020.gadam tērēs vairāk nekā 449.4 miljonus eiro gadā sabiedrības veselības programmu ietvaros paredzētu aktivitāšu realizācijai, kuras būs orientētas četros virzienos:

  • Veselības veicināšana, slimību profilakse un atbalsts veselīgam dzīvesveidam ņemot vērā „veselība visās politikās” principu;
  • Savienības iedzīvotāju aizsardzība pret pārrobežu veselības draudiem;
  • Inovatīvas, efektīvas un ilgtspējīgas veselības sistēmas;
  • Uzlabota pieeja labākiem un drošākiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Slimību profilakse un kontrole

Kad draud pandēmija, ES izstrādā saskaņotu reakcijas plānu, kā tas tika darīts, piemēram, putnu gripas draudu gadījumā. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs Stokholmā atklāj, izvērtē un sniedz informāciju par esošajiem un jauniem veselības apdraudējumiem. Tas sadarbojas ar valstu veselības aizsardzības organizācijām Eiropā izplatītu slimību uzraudzības un agrās brīdināšanas sistēmu izstrādē. Ātra rīcība var būt izšķirīga turpmākam rezultātam - vai izcelsies neliels uzliesmojums vai nopietna epidēmija.

Vide un veselība

No vienas ceturtās daļas līdz vienai trešajai daļai no slimībām industriāli attīstītajās valstīs rodas vides faktoru ietekmē. Ar jauno stratēģiju, kas pazīstama ar nosaukumu "SCALE", kuras galvenie elementi ir zinātne, bērni, informētības palielināšana, likumdošana un pastāvīga novērtēšana, un kuras prioritātes no 2004. līdz 2010.gadam ir iestrādātas Vides un veselības rīcības plānā, tiek pievērsta uzmanība vides faktoriem, kas vainojami bērnu veselības problēmās, jo šī sabiedrības grupa ir visneaizsargātākā. Šo problēmu vidū jāmin astma, alerģijas un bērnu elpošanas ceļu slimības, bērnu vēzis un nervu sistēmas attīstības traucējumi, piemēram, autisms un runas problēmas.

Smēķēšana un veselība

ES aktīvi cīnās pret smēķēšanu. Kopš 2005.gada 1.augusta visā ES ir aizliegta lielākā daļa tabakas reklamēšanas veidu un tabakas ražošanas uzņēmumiem aizliegts sponsorēt pasākumus. ES noteikumi ierobežo piedevu un atkarību veicinošu vielu izmantošanu, nosaka obligātu brīdināšanu par ietekmi uz veselību, aizliedz maldinošus apgalvojumus un nosaka maksimālo pieļaujamo darvas, oglekļa monoksīda un nikotīna daudzumu cigaretēs.

Narkotikas un veselība

ES rīcības plāns cīņai ar narkomāniju papildina ES tieslietu un iekšlietu politikas ietvaros īstenojamo cīņu pret narkotiku kontrabandu un ar narkotikām saistītiem noziegumiem. Ar secīgiem narkomānijas apkarošanas rīcības plāniem ES ar izglītošanu un informētības palielināšanu cenšas ievērojami samazināt nelegālo narkotiku, tostarp "ekstazi", kokaīna, heroīna un amfetamīnu, lietošanu, un apkarot ar narkomāniju saistītas slimības (piemēram, C hepatītu, tuberkulozi un HIV/AIDS), kā arī ar narkomāniju saistītus nāves gadījumus. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs Lisabonā ES un tās dalībvalstis nodrošina ar objektīvu, drošu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju.

Droša medicīniskā aprūpe

ES viens no pamatmērķiem veselības aprūpes jomā ir droša medicīniskā aprūpe atbilstoši vienādiem kvalitātes un drošības standartam visā ES. Tādēļ tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu:

  • drošas zāles un ātru informācijas izplatīšanu par jebkādām ar to lietošanu saistītām problēmām;
  • vienkāršotas procedūras jaunu zāļu apstiprināšanai;
  • zāļu retajām slimībām, kas nepieciešamas nelielos daudzumos, izstrādi;
  • drošas medicīniskās ierīces, tādas kā - gūžas kaula implanti un kardiostimulatori.

Vienots ES standarts ir noteikts asins un to preparātu, audu un šūnu un transplantācijai paredzēto cilvēka orgānu izmantošanai, izplatīšanai un uzglabāšanai. Noteikumi par audu un šūnu ziedošanu, iegādi un testēšanu, apstrādi, saglabāšanu, uzglabāšanu un izplatīšanu ir vienādi visā ES. Pastāv arī viens tiesiskais regulējums attiecībā uz gēnu terapiju, somatisko šūnu terapiju un audu inženieriju. Nākamais solis ir standartu kopums donoru orgānu nekaitīguma un kvalitātes jomā. Komisija sekmē arī informētību par orgānu ziedošanu, lai nodrošinātu iespējas ES pilsoņiem, kuri vēlas ziedot, saņemt informāciju par ziedošanas iespējām, kā arī profilakses programmas tiem ES pilsoņiem, kuri savu vēlmi ziedot ir apliecinājuši darbībā.

Piekļuve medicīniskajai aprūpei visā ES

Nebūtu saprotams, ja Eiropas Savienības pilsoņiem, izmantojot iespēju brīvi ceļot, dzīvot un strādāt jebkurā ES valstī, trūktu pārliecības par iespējām saņemt veselības aprūpi visā ES. Tādēļ ES veselības aprūpe ir viegli pieejama ikvienam, kurš saslimst, atrazdamies citā ES dalībvalstī, kas nav šīs personas mītnes valsts, vai kādā no Eiropas valstīm, kas nav ES dalībvalsts. Pateicoties Eiropas veselības apdrošināšanas kartei, darījumu ceļotājiem un tūristiem ir vieglāk īstenot šīs tiesības.