Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eiropas_savieniba/kontaktinformacija_par_es_jautajumiem/

Kontaktinformācija par ES jautājumiem

30.08.2018

Informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem varat saņemt, nosūtot jautājumu elektroniski uz e-pastu: es@vm.gov.lv Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamentam:
  • Līga Timša, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore

Kontaktinformācija: tālrunis +371 67876081, e-pasts: liga.timsa@vm.gov.lv

  • Aleksandrs Takašovs, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta vecākais eksperts

Kontaktinformācija: tālrunis +371 67876025, e-pasts: aleksandrs.takasovs@vm.gov.lv

  • Karīna Zālīte, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments, Veselības ministrijas nozare padomniece Eiropas Savienībā (Briselē)

Kontaktinformācija: tālrunis: +322 2383138, e-pasts: Karina.Zalite@mfa.gov.lv