Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eiropas_savieniba/kontaktinformacija_par_es_jautajumiem/

Kontaktinformācija par ES jautājumiem

29.09.2016

Informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem varat saņemt, nosūtot jautājumu elektroniski uz e-pastu: es@vm.gov.lv Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamentam:
  • Agnese Vaļuliene, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore

Kontaktu informācija: tālrunis +371 67876060, e-pasts: Agnese.Valuliene@vm.gov.lv

  • Līga Šerna, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktores vietniece

Kontaktu informācija: tālrunis +371 67876020, e-pasts: Liga.Serna@vm.gov.lv

  • Karīna Zālīte, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments, Veselības ministrijas nozare padomniece Eiropas Savienībā (Briselē)

Kontaktu informācija: tālrunis: +322 2383138, e-pasts: Karina.Zalite@mfa.gov.lv