Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eiropas_savieniba/es_publiskas_konsultacijas/

ES publiskās konsultācijas

05.01.2018

21.12.2017. Eiropas Komisija ir publicējusi piedāvājumu piedalīties publiskajā konsultācijā par pastiprinātu sadarbību cīņā  ar vakcīnu novēršamajām slimībām. Konsultācijas mērķis ir noskaidrot visu iesaistīto pušu viedokli, lai sagatavotu Padomes rekomendāciju šīs problēmas risināšanai, ņemot vērā epidēmiju un infekcijas slimību izplatības pārrobežu raksturu un izaicinājumus, ar ko saskaras nacionālās vakcinācijas programmas.

Konsultācija būs atvērta līdz 2018.gada gada 5.martam.

Detalizētu informāciju par šo konsultāciju var atrast: //ec.europa.eu

Anketa ir pieejama tiešsaistē: //ec.europa.eu/


07.12.2017. Eiropas Komisija ir publicējusi piedāvājumu piedalīties publiskajā konsultācijā par zāļu nonākšanu vidē. Konsultācijas mērķis ir noskaidrot visu iesaistīto pušu viedokli par šo problēmu un atbalstītu Eiropas Komisijas stratēģiskās pieejas izstrādi. Konsultācija būs atvērta līdz 2018.gada gada 21.februārim. 

Detalizētu informāciju par šo konsultāciju var atrast: //ec.europa.eu
Anketa ir pieejama tiešsaistē: //ec.europa.eu


27.11.2017. Eiropas Komisija ir publicējusi piedāvājumu piedalīties publiskajā konsultācijā par iniciatīvu noteikt ierobežojumus rūpnieciski ražotajām transtaukskābēm. Konsultācijas mērķis ir noskaidrot visu iesaistīto pušu viedokli par šo problēmu. Šobrīd EK strādā pie Ietekmes novērtējuma (Impact Assessment), kurā tiks apkopoti dažādi risinājumi, ar mērķi ierobežot rūpnieciski pievienoto transtauksabju daudzumu pārtikai. 

Konsultācija būs atvērta līdz 2018.gada gada 8.februārim. 

Detalizētu informāciju par šo konsultāciju var atrast: //ec.europa.eu

Anketa ir pieejama tiešsaistē: //ec.europa.eu