Jūs atrodaties šeit: Nozare > Eiropas Savienība > ES publiskās konsultācijas

ES publiskās konsultācijas

23.08.2018

23.07.2018. Eiropas Komisija ir uzsākusi publisko konsultāciju saistībā ar ES noteikumu par narkotisko vielu prekursoriem izvērtēšanu.

Narkotiku prekursori ir ķīmiskas vielas, kuras galvenokārt izmanto, lai likumīgi ražotu plašu produktu klāstu, piemēram, zāles, smaržas, plastmasu, kosmētiku u.c. Tomēr tos var arī ļaunprātīgi izmantot narkotiku, tādu kā metamfetamīni, heroīns vai kokaīns, nelikumīgai (nelegālai) ražošanai. Ņemot vērā narkotiku prekursoru likumīgo lietojumu plašo klāstu, to tirdzniecība nevar būt aizliegta. Kopš deviņdesmito gadu sākuma starptautiskā līmenī ir ieviesti īpaši noteikumi, lai novērstu narkotisko vielu prekursoru novirzīšanu, kontrolējot viņu likumīgo tirdzniecību uz ES robežām un ES. Noteikumu mērķis ir panākt līdzsvaru starp nepieciešamajām kontrolēm, lai novērstu narkotiku prekursoru novirzīšanu un nodrošinātu likumīgu tirdzniecību, neradot nevajadzīgu administratīvo slogu. Lai novērtētu, cik lielā mērā tiesību akti sasniedz savu mērķi, Eiropas Komisija veic novērtējumu un sabiedriskajā apspriešanā vēlas saņemt viedokļus par tiem.

Konsultācija būs atvērta līdz 2018.gada 2.novembrim. Detalizētu konsultācijas aprakstu skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē //ec.europa.eu/