Jūs atrodaties šeit: Nozare > Eiropas Savienība > ES Padomes darba grupas

ES Padomes darba grupas

22.04.2020

  • Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupa

Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupas sanāksmēs 2019.gadā skatīti šādi jautājumi:

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES. Sanāksmju datumi 2019.gadā: 28.janvāris; 15.februāris; 20.februāris; 25.marts; 8.aprīlis; 13.maijs; 28.maijs; 4.jūnijs; 5.jūlijs; 16.septembris; 3.oktobris.

  • Horizontālā narkotiku darba grupa:

2019.gada 3.decembris: Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp Nīderlandes informācija par eksperimentu, kuru plānots īstenot 10 pašvaldību teritorijā 4 gadu periodā, sākot ar 2020.gada janvāri. Tas saistīts ar normatīvo regulējumu par kaņepju audzēšanu, piegādi, realizāciju un lietošanu coffee shops. Komisija informēja par kanabinoīdu normatīvā regulējuma pārskatīšanu Eiropas Savienībā. Prezentēts 2019.gada narkotiku tirgus pārskats.

2019.gada 6.-7.novembris: Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp tika diskutēts par dalībvalstu atbildēm par PVO rekomendācijām attiecībā uz kaņepju starptautiskās kontroles statusa maiņu. Pamatojoties uz saņemtajām atbildēm, Eiropas Komisija gatavos kopīgo nostāju, ko plāno dalībvalstīm izskatīšanai iesniegt gada beigās vai nākamā gada sākumā.

2019.gada 10.-11.septembris: Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp ANO sistēmas koordinācijas darba grupas prezentācija, lai īstenotu ANO sistēmas kopējo nostāju jautājumos, kas saistīti ar narkotikām, ieskaitot ANO sistēmas kopējo nostāju: UNODC, OHCHR un UNAIDS.

2019.gada 8.jūlijs: Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp ziņojums par Augsta līmeņa ES-CELAC koordinācijas un sadarbības mehānisma sanāksmi Surinamā 17.-12.jūnijā.

2019.gada 11.jūnijs: Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp ziņojums par ienākošās Somijas prezidentūras prioritātēm narkotiku jomā. 

2019.gada 23.maijs: Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp 2019. gada PVO rekomendācijas par cannabis un saistīto vielu pakļaušanu starptautiskai kontrolei.

2019.gada 24.-25.aprīlis: Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp 2019. gada PVO rekomendācijas par cannabis un saistīto vielu pakļaušanu starptautiskai kontrolei.

2019.gada 1.marts: Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp gatavošanās ANO Narkotisko vielu komisijas 62.sesijai un nacionālo narkotiku koordinatoru sanāksmei Bukarestē.

2019.gada 7.-8.februāris: Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp jaunu psihoaktīvo vielu pakļaušana kontrolei un gatavošanās ANO Narkotisko vielu komisijas 62.sesijai.

2019.gada 14.-15.janvāris: Sanāksmē skatīti šādi jautājumi: Jaunu psihoaktīvu vielu pakļaušana starptautiskai kontrolei. ES un ASV dialoga par narkotikām sagatavošana. Sagatavošanās ES un Brazīlijas ekspertu sanāksmei par narkotikām, u.c. jautājumi.

  • Sabiedrības veselības darba grupa

2019.gada 6.maijs: Padomes secinājumu projekts par nākamajiem soļiem, lai padarītu ES par paraugprakses reģionu cīņā pret antimikrobo rezistenci.

2019.gada 2.aprīlī: Padomes secinājumu projekts par nākamajiem soļiem, lai padarītu ES par paraugprakses reģionu cīņā pret antimikrobo rezistenci.