Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eiropas_savieniba/es_instituciju_majaslapas/

ES institūciju mājaslapas

12.07.2017