Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eiropas_savieniba/es_aktualie_jautajumi_veselibas_joma/

ES aktuālie jautājumi veselības jomā

07.10.2019