Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/nozare/eiropas_savieniba/breksits/

Breksits

27.08.2020

Kādas izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā sagaida Latvijas pilsoņus, kuri uzturas AK turpmāk lasīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv

Par ieteikumiem farmaceitiskās jomas komersantiem, lai sagatavotos Lielbritānijas aiziešanai no Eiropas Savienības turpmāk lasīt Zāļu valsts aģentūras mā jaslapā www.zva.gov.lv 

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības process:

Par Brexit dēvē AK (Apvienotā Karaliste) izstāšanos no ES procesu. 2017.gada 29.martā Apvienotā Karaliste (AK) iesniedza Eiropas Savienībai (ES) AK premjerministres Terēzes Mejas (Theresa May) vēstuli par Līguma par Eiropas Savienību 50.panta iedarbināšanu, t.i., AK paziņojumu par nodomu izstāties no ES. No tā brīža uzsākta 2 gadu laika atskaite un sarunas par Brexit procesu un noteikumiem. 

Brexit process un tā sekas nākotnē iedalāms divos pamata posmos:

1. AK izstāšanās no ES, kuras rezultātā AK kļūst par trešo valsti jeb valsti ārpus ES;
2. AK un ES nākotnes attiecības, kuru veidošana iespējama pēc tam, kad AK kļuvusi par trešo valsti.

Plašāk par Brexit lasīt Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē www.mfa.gov.lv

Par gaidāmajām pārmaiņām pēc Brexit konkrētās nozarēs lasīt Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē www.mfa.gov.lv

(© Informācijas avots Ārlietu ministrija)