Jūs atrodaties šeit: Nozare > Eiropas references tīklu paplašināšanās

Eiropas references tīklu paplašināšanās

02.11.2018

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē noteikto, ir izveidoti 24 Eiropas references tīkli (turpmāk – tīkli), dalība kuros ir brīvprātīga.

Informācija par esošajiem tīkliem pieejama šeit - *docx.   

Lai paplašinātu pakalpojumu pieejamību un dotu iespēju visām ES dalībvalstīm iesaistīties šo tīklu darbībā, Dalībvalstu tīklu padome ir aicinājusi dalībvalstis (ārstniecības iestādes, klīnikas, nodaļas, centrus, laboratorijas u.c., iestādes) izvērtēt dalības iespējas Eiropas references tīklos kā sadarbības partneriem veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Plašāka informācija pieejama šeit //ec.europa.eu/.

Ārstniecības iestādēm ir iespēja izvērtēt savus pieejamos resursus un atbilstību Eiropas Komisijas noteiktajiem minimālajiem kritērijiem (pieejami šeit //ec.europa.eu/) un līdz 2018.gada 27.novembrim informēt Veselības ministriju par savu ieinteresētību iekļauties kādā no esošajiem tīkliem, informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: vm@vm.gov.lv.