Jūs atrodaties šeit: Nozare > Eiropas references tīklu paplašināšanās

Eiropas references tīklu paplašināšanās

30.09.2019

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē noteikto, ir izveidoti 24 Eiropas references tīkli (turpmāk – tīkli), dalība kuros ir brīvprātīga.

Informācija par esošajiem tīkliem pieejama šeit - *docx.   

Tīkli ir virtuāli un apvieno veselības aprūpes sniedzējus no visas Eiropas ar mērķi risināt jautājumus saistībā ar sarežģītiem vai retiem veselības stāvokļiem, kuru gadījumā ir nepieciešama ļoti specializēta ārstēšana un zināšanu un resursu koncentrācija.

Šie tīkli veidoti sadarbībai un pieredzes apmaiņai reto slimību ārstēšanā. Piemērs pacienta ārstēšanai, piesaistot vienu no Eiropas references tīkliem skatāms šeit - video (angļu valodā).

Lai paplašinātu pakalpojumu pieejamību un dotu iespēju visām ES dalībvalstīm iesaistīties šo tīklu darbībā no 2019.gada 30.septembra plkst. 12:00 līdz 30.novembrim (2019.) atvērta pieteikšanās esošiem tīkliem kā pilntiesīgiem veselības aprūpes sniedzējiem reto slimību jomā (HCP - Health Care Providers). Nepieciešamā informācija pieteikšanās veikšanai ir pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: //ec.europa.eu.