Jūs atrodaties šeit: Nozare > Cilvēkresursu piesaiste reģioniem
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Cilvēkresursu piesaiste reģioniem

Cilvēkresursu piesaiste reģioniem

08.02.2019

Veselības ministrija 2017.gada decembrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā pieejamību ārpus Rīgas.

Projekta ietvaros plānots īstenot cilvēkresursu piesaisti atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu piesaistes plānam un kārtībai, kādā tiek piesaistīti cilvēkresursi reģioniem. Cilvēkresursu piesaistes plānu un kārtību saskaņo Cilvēkresursu piesaistes konsultatīvā darba grupa. Piesaistāmo cilvēkresursu mērķa grupa ir ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas. Plašāk par Projektu lasīt šeit.

Informācija pretendentiem:

Par Projekta piedāvāto iespēju pretendentiem saņemt atbalstu lasīt talakizglitiba.lv (Cilvēkresursu piesaistes reģioniem kārtība; plāns; nolikums; pieteikumu veidlapas pretendentiem)

Informācija par Projekta finansējuma izlietojumu:

Eiropas Sociālā fonda projektā "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas" līdz 2019.gada 29.janvārim saņemti 320 pretendentu pieteikumi kompensācijām par darbu ārpus Rīgas.

No tiem līdz šim izskatīti 206 pieteikumi un 163 ārstniecības personas par darbu ārpus Rīgas saņēmušas finansiālu atbalstu kopumā 1 101 933,39 eiro apmērā. Finansējuma saņēmēju vidū ir gan dažādu specialitāšu ārsti, gan ārsta palīgi, māsas, māsu palīgi, vecmātes, fizioterapeiti. Visvairāk jauno speciālistu piesaistīts Vidzemē un Latgalē, kur jaunie speciālisti strādās gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, gan Vidzemes slimnīcā, Cēsu klīnikā, Daugavpils reģionālajā slimnīcā, gan arī Strenču un Daugavpils psihoneiroloģiskajās slimnīcās.

Veselības ministrija ir gandarīta par līdzšinējiem projekta rezultātiem un interese par dalību projektā ir ievērojama. Interesi izrāda gan tie speciālisti, kas darbu ārpus Rīgas ir uzsākuši nesen, gan tie, kas tikai plāno darbu uzsākt.

Pretendentu atlase projektam tika uzsākta 2018.gada maijā. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas. Ārstiem, ārstu palīgiem, medicīnas māsām, māsu palīgiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem un vecmātēm par darbu ārpus Rīgas (vismaz uz 5 gadiem) ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu. Projekta ieguvēji ir visi – gan ārstniecības personas, gan ārstniecības iestādes, bet galvenokārt iedzīvotāji reģionos.

 

Kontaktinformācija:
ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas" vadītāja Viktorija Blaua
e-pasts: viktorija.blaua@vm.gov.lv
tālrunis: 67876077