Jūs atrodaties šeit: Nozare > Cilvēkresursu piesaiste reģioniem
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Cilvēkresursu piesaiste reģioniem

Cilvēkresursu piesaiste reģioniem

23.05.2019

Veselības ministrija 2017.gada decembrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā pieejamību ārpus Rīgas.

Projekta ietvaros plānots īstenot cilvēkresursu piesaisti atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu piesaistes plānam un kārtībai, kādā tiek piesaistīti cilvēkresursi reģioniem. Cilvēkresursu piesaistes plānu un kārtību saskaņo Cilvēkresursu piesaistes konsultatīvā darba grupa. Piesaistāmo cilvēkresursu mērķa grupa ir ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas. Plašāk par Projektu lasīt šeit.

Informācija pretendentiem:

Par Projekta piedāvāto iespēju pretendentiem saņemt atbalstu lasīt talakizglitiba.lv (Cilvēkresursu piesaistes reģioniem kārtība; plāns; nolikums; pieteikumu veidlapas pretendentiem)

Informācija par Projekta finansējuma izlietojumu:

Pretendentu atlase Projektam tika uzsākta 2018.gada maijā.

Līdz 2019.gada 15.maijam saņemti 370 pretendentu pieteikumi, no kuriem izskatīti 347 pretendentu pieteikumi. 304 ārstniecības personas ir saņēmušas kompensācijas par darbu reģionos un turpmākos 5 gadus ir apņēmušās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs ārpus Rīgas t.sk. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, savukārt 9 ģimenes ārsti pensijas vecumā ir nodevuši savu pacientu veselības aprūpi un savas zināšanas par prakses darbu jauniem speciālistiem. 

Visvairāk jauno speciālistu piesaistīts Vidzemē un Latgalē, kur jaunie speciālisti strādās gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, gan Vidzemes slimnīcā, Cēsu klīnikā, Daugavpils reģionālajā slimnīcā, gan arī Strenču un Daugavpils psihoneiroloģiskajās slimnīcās.

Veselības ministrija ir gandarīta par līdzšinējiem projekta rezultātiem un interese par dalību projektā ir ievērojama. Interesi izrāda gan tie speciālisti, kas darbu ārpus Rīgas ir uzsākuši nesen, gan tie, kas tikai plāno darbu uzsākt. Projekta ieguvēji ir visi – gan ārstniecības personas, gan ārstniecības iestādes, bet galvenokārt iedzīvotāji reģionos.

Kontaktinformācija:

ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas" ekspertes: 

Līga Žurovska
e-pasts: liga.zurovska@vm.gov.lv
tālrunis: 60003345

Gita Dadzīte
e-pasts: gita.dadzite@vm.gov.lv
tālrunis: 67876087