Jūs atrodaties šeit: Nozare > Cilvēkresursu piesaiste reģioniem
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Cilvēkresursu piesaiste reģioniem

Cilvēkresursu piesaiste reģioniem – finanšu atbalsts ārstniecības personām ārpus Rīgas

07.09.2020

Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001.

Mērķis ir uzlabot iedzīvotājiem reģionos ārstniecības personu pieejamību, kas sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus prioritārajās jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu aprūpes un garīgās veselības jomā.

Ārstniecības personas ārpus Rīgas var pretendēt uz noteikta apjoma finanšu atbalstu.

Visa informācija pretendentiem par atbalstāmajām specialitātēm un nosacījumiem: talakizglitiba.lv (Cilvēkresursu piesaistes reģioniem Kārtība; Plāns; Nolikums; Pieteikumu veidlapas; kontakti jautājumiem).

Pirmie pretendentu pieteikumi tika pieņemti 2018.gada maijā. Plānotais projekta kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tai skaitā 85% no Eiropas Sociālā fonda - 8 466 086,66 eiro un 15% no valsts budžeta - 1 494 015,34 eiro. 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim. 

Vairāk nekā divu gadu laikā jau 629 ārstniecības personas saņem finanšu atbalstu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārpus Rīgas. Kopā izmaksātā atbalsta summa no Eiropas Sociālā fonda sasniedz 4,83 miljonus eiro.

ES fonda kompensāciju saņēmēju vidū ir ārsti speciālisti, tajā skaitā ģimenes ārsti, māsas, ārsta palīgi, vecmātes, fizioterapeiti un vēl citas ārstniecības personas. Kompensācijas paredzētas arī ģimenes ārstiem pensijas vecumā par prakses nodošanu jaunam ģimenes ārstam un ģimenes ārstam, kas praksi pārņem. 

Pieteikumu pieņemšana projektā turpinās.  

 

Kontaktinformācija:
Projektu vadības departamenta
Ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projekta nodaļa:
Nodaļas vadītāja
Anete Mille - Grebeņņikova
e-pasts: anete.mille-grebennikova@vm.gov.lv
tālrunis: 67876077

Eksperte
Linda Račika-Rezgale
e-pasts: linda.racika-rezgale@vm.gov.lv
tālrunis: 67876087

Koordinatore
Sandra Boļše
e-pasts: sandra.bolse@vm.gov.lv
tālrunis: 60003345

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Barbara Ālīte
e-pasts: barbara.alite@vm.gov.lv
Tālrunis: 67876040