Jūs atrodaties šeit: Nozare > Cilvēkresursu piesaiste reģioniem
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Cilvēkresursu piesaiste reģioniem

Cilvēkresursu piesaiste reģioniem

17.07.2020

Veselības ministrija 2017.gada decembrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā pieejamību ārpus Rīgas.

Projekta ietvaros plānots īstenot cilvēkresursu piesaisti atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu piesaistes plānam un kārtībai, kādā tiek piesaistīti cilvēkresursi reģioniem. Cilvēkresursu piesaistes plānu un kārtību saskaņo Cilvēkresursu piesaistes konsultatīvā darba grupa. Piesaistāmo cilvēkresursu mērķa grupa ir ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas. 

Informācija pretendentiem:
Par Projekta piedāvāto iespēju pretendentiem saņemt atbalstu lasīt talakizglitiba.lv (Cilvēkresursu piesaistes reģioniem kārtība; plāns; nolikums; pieteikumu veidlapas pretendentiem)

Informācija par Projekta finansējuma izlietojumu:
Pretendentu atlase Projektam uzsākta 2018.gada maijā. Plānotais projekta kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tai skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 466 086,66 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 494 015,34 eiro. Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

Kontaktinformācija:
Projektu vadības departamenta
Ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projekta nodaļa:
Nodaļas vadītāja
Anete Mille - Grebeņņikova
e-pasts: anete.mille-grebennikova@vm.gov.lv
tālrunis: 67876077

Eksperte
Gita Dadzīte
e-pasts: gita.dadzite@vm.gov.lv
tālrunis: 67876087

Koordinatore
Sandra Boļše
e-pasts: sandra.bolse@vm.gov.lv
tālrunis: 60003345

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Barbara Ālīte
e-pasts: barbara.alite@vm.gov.lv
Tālrunis: 67876040