Jūs atrodaties šeit: Nozare > Centrālā medicīnas ētikas komiteja > Klīniskās izpētes ētikas komitejas
Centrālā medicīnas ētikas komitejaKlīniskās izpētes ētikas komitejas

Klīniskās izpētes ētikas komitejas

05.12.2018

  • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas atbalsta fonda Medicīnisko un biomedicīnisko pētējumu ētikas komiteja (apraksts par izpētes ētikas komiteju - *pdf.)

Komitejas priekšsēdētājs: Roberts Stašinskis, VSIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ārsts, Rīgas Stradiņa universitātes doktorants

Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Signe Mežinska – Dr.sc.soc. MS bioētika, LU asoc. profesore.

Kontaktpersona: Biruta Iļjiča-Vasera, VSIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Uztura dienesta vadītāja, 29296829, e-pasts: etika@aslimnica.lv, mājaslapa: www.afonds.lv, adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV – 1038.

Komitejas locekļi: Valentīna Migale, VSIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” aprūpes speciālists, Ārstniecības procesa vadība; Mārcis Leja, Dr. med., prof., VSIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Zinātnes daļas vadītājs; Vilnis Sosārs, VSIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nodaļas vadītājs; Vita Švarcberga - MFD VC “Pārdaugava” galvenā ārste, interniste; Pēteris Tretjakovs, prof., Rīgas Stradiņa universitātes Cilvēka bioķīmijas un fizioloģijas katedras vadītājs; Ingrīda Rumba-Rozenfelde - LZA koresp.loc., Dr.habil.med., prof., LU MF Pediatrijas  katedras.


  • Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Attīstības biedrības Klīniskās izpētes ētikas komiteja (apraksts par izpētes ētikas komiteju - *pdf.)

Komitejas priekšsēdētājs: Pēteris Stradiņš, Dr.med, sirds ķirurgs, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.nodaļas (iedzimto sirdskaišu) vadītājs, Rīgas Stradiņa universitātes ķirurģijas asoc. profesors

Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Ilze Aizsilniece, sertificēta ģimenes ārste, Pasaules veselības organizācijas un Pasaules bankas konsultante

Komitejas kontaktinformācija: 67069740, 67069604, fakss: 67069946, e-pasts: etikas-komiteja@stradini.lvPilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

Komitejas atbildīgais sekretārs: Dainis Krieviņš, Dr.med., asinsvadu ķirurgs, flebologs, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskā institūta direktors, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors, Latvijas Fleboloģijas biedrības prezidents

Komitejas locekļi: Daina Biseniece, ķīmiķe, Veselības inspekcijas Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāja; Andrejs Ērglis, Dr.med., kardiologs, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Latvijas kardioloģijas centra vadītājs, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors, LU Kardioloģijas zinātniskā institūta direktors, Latvijas Kardiologu biedrības prezidents; Pēteris Ersts, Mag.Iur. jurists, tiesību zinātņu maģistrs; Biruta Kupča, Dr.med., psihiatre, Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras asoc. profesore, Latvijas Psihiatru asociācijas viceprezidente; Aigars Pētersons, Dr.habil.med., profesors, bērnu ķirurgs, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes loceklis, Bērnu ķirurģijas klīnikas vadītājs, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Doktorantūras nodaļas dekāns; Valdis Pīrāgs, Dr.med., endokrinologs, LU profesors, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Internās medicīnas klīnikas vadītājs, Latvijas Endokrinologu priekšsēdētājs; Juris Pokrotnieks, Dr.med., gastroenterologs, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centra vadītājs, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Iekšķīgo slimību katedras profesors; Santa Purviņa, Dr.med., farmakoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes asoc. prof., Farmokoloģijas katedras vadītāja p.i.; Inga Vīgante, svešvalodu filoloģe, pedagogs; Irina Vinnika, bioloģe, Rīgas domes deputāte, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece.


  • Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskā institūta klīniski-fizioloģisko pētījumu, zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās izpētes Ētikas komiteja (apraksts par izpētes ētikas komiteju - *pdf.)

Komitejas priekšsēdētājs: Vilnis Dzērve, Dr.med., LU vadošais pētnieks, 67069575, vilnisdzerve@inbox.lv

Komitejas sekretārs: Indulis Kukulis, Dr.med., LU vadošais pētnieks, 67069537, induliskukulis@inbox.lv, fakss: 67614641

Komitejas locekļi: Aina Berga, medicīnas māsa, Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskais institūts; Jānis Dambergs, jurists, SIA „Nordic Partners”; Emma Potapova, pasniedzēja, Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā skola; Gunta Sileniece, eksperts, SIA „Rīgas Farmaceitiskā Fabrika”; Andris Vītols, prof., vadošais pētnieks, LU; Daina Voita, asoc. prof., Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija; Iļja Zakke, virsārsts, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.


  • Zāļu klīniskās izpētes ētikas komiteja (apraksts par izpētes ētikas komiteju - *pdf.)

Komitejas priekšsēdētāja: Jolanta Goldšteine, Dr.math., Doc., klīnisko pētījumu statistiķe

Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Liene Anuže, ārste, klīnisko pētījumu organizēšanas un kvalitātes kontroles speciālists

Kontaktpersona: Jolanta Goldšteine, tālrunis/fakss: 67014811, jolanta_g@osi.lv, Aizkraukles iela 21-113, Rīga, LV-1006

Komitejas locekļi: Sendija Burka-Šaicanova, žurnāliste; Anatolijs Danilāns, prof., Dr.med., ārsts, Valsts profesors gastroenteroloģijā, profesionāla klīnisko pētējumu pētnieka pieredze; Dzintra Jakubaņeca, intensīvās medicīnas ārste; Valdis Kivkucāns, Valsts policijas virsnieks; Nilss Porītis, Dr.med., ārsts, klīnisko pētījumu organizēšanas un kvalitātes kontroles speciālists; Gunta Sileniece, Dr.med., farmokologs; Antons Skutelis, prof., Dr.med., ārsts, klīniskais farmakologs.


  • Neatkarīgā zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās izpētes ētikas komiteja (apraksts par izpētes ētikas komiteju - *pdf.)

Komitejas priekšsēdētājs: Ingmārs Mikažāns, profesors, Dr. med., Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un Dermatoloģijas katedra.

Kontaktpersona: Ingmārs Mikažāns, 29481509; 67272814, fakss: 67313988, ingmars@apollo.lv, Briāna iela 2, Rīga, LV-1001

Komitejas locekļi: Ilona Hartmane, profesore, Dr. med, Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un Dermatoloģijas katedra; Andris Egle, SIA „Initium” valdes loceklis, ekonomists; Dace Galviņa, Rīgas 1.slimnīca, ārste; Sandra Ivanova, psihologs; Staņislavs Jankovskis, Dr. med., asoc. prof., Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedra, farmakologs; Juris Bikšus, saimniecības pārzinis SIA "Cuba"; Anrijs Matīss, politiķis; Valdis Mikažans, Dr. habil. med. - klīniskā un eksp. farmakoloģija; klīniskā un eksp. kardioloģija, vadošais pētnieks; Jānis Spalva, jurists; Jānis Zeltiņš, ķirurgs, VSIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.