Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/arvalstu_finansu_palidziba/veselibas_programma_2008__2013planosanas_perioda/

Veselības programma 2008. - 2013.plānošanas periodā

17.07.2012

Otrais finansēšanas periods 2008.-2013.

Veselības programma - skatīt šeit - tika uzsākta 2008.gada 1.janvārī. Veselības programma ir finansēšanas instruments ES Veselības Stratēģijai „Kopā veselībai: Stratēģiskā pieeja ES 2008.-2013.” (Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013). Programmai ir tādi paši mērķi, kā Pirmajai Programmai:

  • uzlabot iedzīvotāju veselības aizsardzību;
  • veselības veicināšana un veselības aprūpes nevienlīdzību mazināšana;
  • izplatīt informāciju par veselības veicināšanu, kā arī attīstīt un pilnveidot zināšanas.

Kopējais Programmai paredzēts finansējums ir 321,5 milj. EUR. Sakarā ar ES paplašināšanos, uzsvars tiek likts uz veselības aprūpes nevienlīdzību mazināšanu un zināšanu apmaiņu ar tām dalībvalstīm, kas pievienojās ES 2004. un 2007.gados. Projekti ietver un iesaista dalībniekus no dažādām dalībvalstīm, ka arī citām valstīm, kas arī piedalās Programmā (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina, Horvātija). Tiek paredzēts, ka Programmas ietvaros realizēto pasākumu rezultāti var būt noderīgi visām Eiropas valstīm.

Veselības Programmas Darba programma 2012.gadam - skatīt šeit.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo finansēšanas periodu 2003.-2008.gados, programmas ieviešana un vadība tika nodota Veselības un Patērētāju ģenerāldirektorātam (Executive Agency for Health and Consumers - skatīt šeit, kas tika nodibināts 2005.gadā.

Grafikā - skatīt šeit -  var redzēt Veselības programmas finansējuma sadalījumu pa darbības veidiem no 2003. līdz 2012.gadam. Jāuzsver tas, ka Pirmā SVP tika realizēta 5 gadu laikā nevis 6, kā bija plānots. Otrā VP ir pašlaik ieviešanā un dati tiek parādīti uz 2012.gada sākumu. Papildus 5,1 milj. EUR ir ieplānoti Darbības izmaksu finansēšanai/Operating grants un Konferenču rīkošanai un tiks piešķirti tad, kad tiks izvēlēti finansējuma saņēmēji.

Vislielākais finansējums tika piešķirts projektiem, kas tika veidoti veselības veicināšanas pasākumu izveidei un atbalstam.

Situācija Latvijā
2008.gadā tika apstiprināti četri projekta pieteikumi, kuros Latvijas institūcijas bija iesaistītas kā sadarbības partneri - skatīt tabulu pielikumā (Projects funded under the call for proposal 2008)*.

2009.gadā programmas finansējums tika akceptēts vienam projektam no Latvijas, kā arī Latvijas organizācijas un institūcijas tika iesaistītas kā sadarbības partneri septiņos apstiprinātajos projektos - skatīt tabulu pielikumā („Projects funded under the call for proposal 2009”)*.

2010.gadā Programmas ietvaros no Latvijas netika iesniegts neviens projekta pieteikums, savukārt Latvijas institūcijas un organizācijas, kā līdzatbildīgais sadarbības partneris ir piedalījušās 10 projektos - skatīt tabulu pielikumā („Projects funded under the call for proposal 2010”)*.

* Pielikums - Veselības programmas projekti.