Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/arvalstu_finansu_palidziba/veselibas_programma_20032007planosanas_perioda/

Veselības programma 2003. - 2007.plānošanas periodā

17.07.2012

Pirmais finansēšanas periods 2003.-2007.

Sabiedrības veselības programma (The Public Health Programme) - skatīt šeit - 2003.-2007. bija pirmā Veselības programma ar kopējo budžetu 312 milj. EUR apmērā, kas bija apgūstami sešu gadu laikā.

Programma savienoja kopā paralēlo darbību virkni (tie bija: veselības veicināšana, informācija, izglītība un apmācība, retas slimības, ar piesārņojumu saistītas slimības, traumu novēršana,  AIDS un citas infekciju slimības, vēzis, narkotiskās atkarības profilakse, veselības monitorings), kas iepriekš, laika periodā no 1996.-2002.gadiem, tika ieviestas atsevišķi, un izveidoja sabiedrības veselības aktivitātēm nozīmīgu pozīciju Eiropas līmenī.

Ar šādu nolūku tajā tika strukturēti trīs uzdevumi:

  • padarīt pieejamu informāciju un pilnveidot zināšanas, lai attīstītu sabiedrības veselību;
  • palielināt spēju strauji un koordinētā veidā reaģēt uz veselības draudiem;
  • veicināt veselību un novērst saslimšanu, iekļaujot veselības jautājumus visās politiskajās jomās un darbībās.

Saskaņotā pieeja nodrošināja iespēju izveidot ES pievienoto vērtību, veicinot kopīgu sadarbību un ļaujot piedalīties vairākām dalībvalstīm, dažkārt pat tādu problēmu atrisināšanā, kuras tās nebūtu spējīgas paveikt vienas pašas.

Situācija Latvijā
2003.gadā tika apstiprināts 21 projekts, kuros Latvijas institūcijas un organizācijas piedalījās kā sadarbības partneri. Skatīt tabulu pielikumā („Projects funded under the call for proposal 2003”)*.

2004.gadā tika apstiprināti 17 projekti, kuros Latvijas institūcijas un organizācijas piedalījās ka sadarbības partneri, un viens projekts, kurā Latvijas organizācija (Latvijas Gendera problēmu centrs „GENDERS”) bija vadošais partneris. Skatīt tabulu pielikumā („Projects funded under the call for proposal 2004”)*.

2005.gadā tika apstiprināti divi projekti, kuros Latvijas organizācijas bija Vadošie partneri, un deviņi projekti, kuros Latvijas institūcijas un organizācijas piedalījās ka sadarbības partneri.  Skatīt tabulu pielikumā („Projects funded under the call for proposal 2005”)*.

2006.gadā tika apstiprināti desmit projekti, kuros Latvijas institūcijas un organizācijas piedalījās ka sadarbības partneri. Skatīt tabulu pielikumā („Projects funded under the call for proposal 2006”)*.

2007.gadā tika apstiprināti trīs projekti, kuros Latvijas institūcijas un organizācijas piedalījās ka sadarbības partneri. Skatīt tabulu pielikumā („Projects funded under the call for proposal 2007”)*.

* Pielikums: Veselības programmas projekti.