Jūs atrodaties šeit: Nozare
Jūs atrodaties šeit: Nozare

Veselības nozares prioritārās jomas un atbalstāmie pasākumi ir noteikti šādu nacionālo prioritāšu ietvaros

24.05.2012

Saprašanās memorandos prioritātes „Veselība” (par prioritāti kopumā atbildīga ir Veselības ministrija) ietvaros ir apstiprinātas šādas atbalstāmās prioritārās jomas:

  • Mirstības un infekciju slimību izplatības samazināšana.
  • Ar dzīvesveidu saistīto slimību samazināšana un ierobežošana. 
  • Garīgās veselības aprūpes uzlabošana.
  • Veselības aprūpes iestāžu tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana.

Saprašanās memorandos prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām” (par prioritāti kopumā atbildīga ir Bērnu un ģimenes lietu ministrija) ietvaros ir apstiprinātas šādas atbalstāmās prioritārās jomas:

  • Uzlabota pieeja un ārstēšanas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes sistēmā
  • Bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija izglītības sistēmā

Norvēģijas finanšu instrumentu Saprašanās memorandā prioritātes „Tieslietas” (par prioritāti kopumā atbildīga ir Tieslietu ministrija) ietvaros kā viena no atbalstāmajām prioritārajām jomām ir noteikta:

  • Uzlabota ieslodzīto veselības aprūpe un veicināta informācijas par veselību pieejamība cietumniekiem.

Veselības nozares institūcijām un organizācijām pastāv iespēja iesniegt projekta pieteikumus arī citu nacionālo prioritāšu vai īpašo atbalsta formu ietvaros, kā arī līdzdarboties kā sadarbības partneriem projektu ietvaros. 

Tā piemēram, prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un izglītība” ietvaros tiek atbalstīti pasākumi attiecībā uz izglītības un mūžizglītības sistēmu uzlabošana, tai skaitā veselības nozarē; prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” tiek atbalstīti pasākumi  valsts un privātās partnerības attīstības veicināšanas jomā, sadarbības tīkla veidošanā starp Latvijas un Norvēģijas institūcijām un vietējām pašvaldībām utt. Projekta pieteikumus var iesniegt arī pārrobežu sadarbības, akadēmisko pētījumu, stipendiju grantu shēmu u.c. pasākumu ietvaros.

 

* Saprašanās memorandos apstiprinātās nacionālās prioritātes un apakšprioritātes ir pieejamas finanšu instrumentu Latvijas mājas lapā http://www.eeagrants.lv/