Jūs atrodaties šeit: Nozare > Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras piedāvātie pētniecības projekti veselības jomā

Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras piedāvātie pētniecības projekti veselības jomā

18.07.2012

Informējam par Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (International Atomic Energy Agency, turpmāk – IAEA) piedāvātajiem piecdesmit (50) jauniem pētniecības projektiem vairāk kā septiņu miljonu Eiro apmērā, kuru mērķis ir veicināt dažādu nozaru reģionālu un globālu problēmu risināšanu IAEA un tās dalībvalstu pētnieciskās un tehniskās sadarbības ietvaros, izmantojot kodolenerģijas sektora piedāvātās unikālās iespējas civilajā jomā. 

IAEA - pasaules vadošā centra kodolenerģijas jomā – pētniecības sadarbības projekti aptver plašu nozaru loku:

 • veselības un uztura kvalitātes uzlabošana;
 • kultūrmantojuma vērtību saglabāšana un izpēte;
 • lauksaimniecības un pārtikas nozaru drošības attīstīšana;
 • ūdens un vides sektoru pilnveidošana;
 • ilgtspējīgas enerģijas attīstīšana;
 • kodolenerģijas sektora drošības veicināšana;
 • kompetences un pārvaldības nostiprināšana kodolenerģētikas un radiācijas drošības jomā.

Aģentūras uzdevums ir projektu koordinatora funkciju veikšana un pamatfinansējuma sniegšana.

IAEA un dalībvalstu sadarbība minētajos pētniecības projektos norit sekojošā formātā:

 • Mērķauditorija - projektu ietvaros IAEA slēdz sadarbības līgumus ar dalībvalstu universitātēm, koledžām, pētniecības centriem, laboratorijām un citām institūcijām. Projekts norit 5-15 dažādu valstu nacionālo institūciju sadarbības formātā.
 • Finanšu nosacījumi - vidējais IAEA viena projekta finansējums veido apm. 6 000 EUR gadā, taču ir iespējama IAEA finansējuma daļas palielināšana. Papildus tam IAEA sedz dalības projektu koordinācijas sanāksmēs izmaksas.
 • Līgumu veidi un slēgšanas kārtība – IAEA piedāvā četrus līgumu veidus: pētniecības, tehniskās sadarbības un doktorantu līgumus, kā arī vienošanos par atbalstu pētniecības darbā. Līgums tiek noslēgts uz vienu gadu ar iespēju to ik gadu atjaunot saskaņā ar kopējo projekta ilgumu (apm. 3-5 gadi). Biežāk uzdotos jautājumus - skatīt šeit.
 • Pieteikumu iesniegšana – dalībvalstīm ir jāaizpilda IAEA attiecīgā pieteikuma forma - skatīt šeit, un tā jānosūta IAEA Pētniecības līgumu pārvaldes nodaļai. Pieteikumu pieņemšana norit visu gadu saskaņā ar projektu grafiku.
 • projekta noslēgumā līgumslēdzējai pusei ir jāiesniedz ziņojums IAEA par uzdevumu izpildi. IAEA paredz arī pētījuma rezultātu publicēšanu;
 • IAEA izskata arī dalībvalstu rosinātus specifiskus pētniecības projektus un saskaņā ar to atbilstību IAEA uzstādījumiem un tehniskajām programmām lemj par finansiālā atbalsta sniegšanu.

Lai iegūtu papildus informāciju par IAEA pētniecības projektiem, lūdzam skatīt mājas lapas adresi: http://www-crp.iaea.org vai sazināties ar IAEA Pētniecības līgumu pārvaldes nodaļu elektroniski pa e-pastu: crp.research@iaea.org.

Lai veicinātu Latvijas kā IAEA dalībvalsts aktīvu dalību aģentūras pētniecības darbā, aicinām Jūs iepazīties ar IAEA piedāvātajiem projektiem un izskatīt Latvijas ekspertu un pētnieku dalības iespējas.

IAEA koordinētos pētniecības projektus 2012.gadā skatīt šeit.