Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/arvalstu_finansu_palidziba/phare_programma/

Phare programma

18.07.2012

 Veselības sektorā ir īstenoti šādi ES Phare projekti:

  • ES Phare 2003.gada nacionālās programmas projekts "Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana".
  • ES Phare 2003.gada nacionālās programmas projekts "Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance".
  • ES Phare 2003.gada nacionālās programmas projekts "Medicīnas ierīču tirgus uzraudzība un farmakovigilance".
  • ES Phare 2003.gada nacionālās programmas projekts"Sociālo drošības shēmu koordinācija".
  • ES Phare 2002.gada nacionālās programmas Twinning light projekts "Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai".
  • ES Phare 2002.gada nacionālās programmas Twinning light projekts "Kapacitātes stiprināšana Sabiedrības veselības un Veselības veicināšanas aģentūrās".
  •  ES Phare 2002.gada nacionālās programmas projekts"Vides monitorings".
  • ES Phare 2002.gada nacionālās programmas projekts "Tirgus uzraudzība nepārtikas preču jomā".
  •  ES Phare 2001.gada nacionālās programmas projekts "Radioloģijas drošības uzlabošana saistībā ar medicīnas radiācijas ietekmi".
  • ES Phare 2000.gada nacionālās programmas projekts "Latvijas narkotiku kontroles un narkotiku profilakses stratēģijas pilnveidošana un ieviešana saskaņā ar ES ieteikumiem".