Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/arvalstu_finansu_palidziba/ikt_politikas_atbalsta_programma/

IKT politikas atbalsta programma

18.07.2012

 
Eiropas Komisijas Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsts programma  (CIP ICT PSP) (2007-2013) ir autonoma programma ar budžetu EUR 730 miljoni 2007- 2013.gadam. 

Katru gadu tiek apstiprināta CIP ICT PSP darba programma, kurā iekļautas atbilstoši tehnoloģiju attīstībai un ES informācijas sabiedrības politikas prioritātēm izvēlētas projektu konkursa tēmas.

CIP ICT PSP finansē "A" tipa un "B" tipa pilotprojektus un tematiskos tīklus.

"A" tipa projekti balstās uz nacionālajām iniciatīvām un demonstrē kopīgu, sadarbības rezultātā rastu risinājumu starp vismaz 6 nacionālajām administrācijām vai to pilnvarotām institūcijām un saņems finansējumu līdz 50% no projekta izmaksām.

"B" tipa pilotprojekti balstās uz ES iniciatīvām inovatīvu un uz IKT balstītu risinājumu ieviešanai un saņem finansējumu līdz 50% no projekta izmaksām. Tie ilgst 24 - 36 mēnešus un tajos jāpiedalās vismaz 4 ES dalībvalstīm.

Tematiskie tīkli ar darba grupu, semināru starpniecību nodrošina apmaiņu ar labo praksi un saņem finansējumu 100% apmērā no projekta izmaksām.
 
2011.gada 1.martā izsludināta projektu pieteikumu iesniegšana piektajam CIP ICT PSP projektu konkursam. Programma atbalsta Eiropas Informācijas sabiedrības attīstības politikas un, jo īpaši, Digitālās Programmas Eiropai īstenošanu. Programmas mērķis ir veicināt inovāciju plašāku ieviešanu, konkurētspēju un optimālu IKT izmantošanu iedzīvotāju vidū, valsts pārvaldē un uzņēmumos, un jo īpaši, mazajos un vidējos uzņēmumos. IKT politikas atbalsta programma ir paredzēta tehnoloģiju jauninājumiem un ar tehnoloģijām nesaistītiem jauninājumiem, kuriem jau ir veikts izpētes un demonstrācijas pēdējais posms. IKT politikas atbalsta programma sekmē šādas darbības: a) vienotas Eiropas informācijas telpas attīstīšana un iekšējā tirgus stiprināšana IKT ražojumiem un pakalpojumiem un uz IKT balstītiem ražojumiem un pakalpojumiem; b) jauninājumu veicināšana, vairāk pielāgojot un investējot IKT; c) visaptverošas informācijas sabiedrības un efektīvāku un lietderīgāku pakalpojumu attīstīšana sabiedrības interešu jomās un dzīves kvalitātes uzlabošana.  
  • CIP ICT PSP 2011.gada projektu konkursa tēmu, mērķu, projektu veidu un finansējuma apmēra kopsavilkums - skatīt šeit. Projektu piedāvājumus Programmas piektajam projektu konkursam var iesniegt līdz 2011. gada 1. jūnijam.
Noderīgi:
  • IKT partneru meklēšanas tīkls - skatīt šeit;
  • Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma - skatīt šeit;
  •  Detalizēta informācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā - skatīt šeit;

CIP ICT PSP Nacionālā kontaktpunkta organizācija Latvijā: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Kontaktpersona:
Laura Gintere
Elektroniskās pārvaldes departamenta
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67 770 300
E-pasts: laura.gintere@varam.gov.lv