Jūs atrodaties šeit: Nozare
Jūs atrodaties šeit: Nozare

Alkohols

14.12.2017

Alkohols ir nopietna sabiedrības veselības un sociāla problēma, kas skar visu Eiropas Kopienu. Eiropā alkohola patērētāju proporcionālā daļa ir vislielākā pasaulē, vislielākais alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju un augsts ar alkoholu saistīto kaitējumu līmenis. Eiropas Savienībā kaitīgs un bīstams alkohola patēriņš 7,4 % gadījumu ir sliktas veselības un priekšlaicīgas nāves cēlonis. Alkoholisms ir pamatā arī daudziem jo daudziem letāliem autosatiksmes negadījumiem uz ES ceļiem, visdažādākajām sociālajām parādībām, piemēram, vardarbība, huligānisms, noziedzība, ģimenes problēmas un sociālā atstumtība, kā arī darba ražīguma pazemināšanās.

ES atzīst, ka alkoholiskie dzērieni ir ekonomikai svarīgas preces. Vairākos Eiropas reģionos tiem ir pat kultūrvērtība. Alkohola ražošana, tirdzniecība un pārdošana veicina ES ekonomisko izaugsmi. Tomēr, lai atrisinātu sabiedrības veselības problēmas, ir vajadzīga efektīva politika cīņai pret alkoholismu, un ES atbalsts un koordinēšanas darbs vajadzīgs, lai palīdzētu dalībvalstīm mazināt ļaunumu, ko nodara alkohols.

ES risinās šo problēmu, galvenokārt kombinējot dažādus pasākumus, kas paredzēti, lai ierobežotu alkoholisko dzērienu pieejamību, it īpaši jauniešiem, un mazinātu alkohola reklāmas iedarbību uz viņiem.

Zviedrijas prezidentūras (01.07.2009.-31.12.2009.) mērķis bija aktualizēt ar alkohola lietošanu saistītās problēmas, kā rezultātā Zviedrijas prezidentūra sagatavoja ES Padomes secinājumu projektu attiecībā uz alkoholu un veselību, kas ES dalībvalstu delegācijām tika izplatīts 2009. gada septembrī un to izskatīja ES Padomes Sabiedrības veselības darba grupas sanāksmēs.

2009.gada 1.decembra Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē tika apstiprināti Padomes secinājumi attiecībā uz alkoholu un veselību.

  • ES Padomes secinājumi attiecībā uz alkoholu un veselību. Skatīt - *pdf.; *pdf. (angļu valodā). 

2017.gada 8.decembra Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes sanāksmē tika apstiprināti ES Padomes secinājumi par alkohola politikas pārrobežu aspektiem – cīnoties ar alkohola kaitīgo ietekmi.

  • ES Padomes secinājumi par alkohola politikas pārrobežu aspektiem – cīnoties ar alkohola kaitīgo ietekmi - *pdf.; *pdf. (angļu valodā)