Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/starpnozaru_komisijas/hiv_infekcijas_tuberkulozes_un_seksualas_transmisijas_infekciju_izplatibas_ierobezosanas_koordinacijas_komisija/

HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisija

28.11.2017

HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisija. Komisijas nolikums - *pdf. Komisijas sastāvs - *pdf.

Komisijas mērķis
Nodrošināt profesionālu nozares speciālistu atbalstu veselības politikas īstenošanai HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanā, kā arī sekmēt starpnozaru sadarbību un nodrošināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu sagatavošanā.

Veselības ministrijas kontaktpersona
Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv

Komisijas darba kārtības un protokoli

  • 2017.gada 29.septembra komisijas sanāksmes protokols - *pdf.
  • 2017.gada 15.maija komisijas sanāksmes protokols - *pdf.
  • 2016.gada 13.janvāra komisijas sanāksmes protokols - *pdf.
  • 2014.gada 17.septembra komisijas darba kārtība - *pdf.
  • 2014.gada komisijas protokoli Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.
  • 2013.gada 27.februāra sēdes darba kārtība - *pdf2013.gada komisijas protokoli Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.
  • 2012.gada komisijas protokoli Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.

Papildus informācija

  • PVO/UNODC ekspertu vidusposma izvērtēšanas ziņojums Latvijas nacionālajai HIV programmai 2009.-2013.gadam - *pdf.