Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/sirds_veselibas_gads_2013/sirds_un_asinsvadu_veselibas_uzlabosanas_ricibas_plans_201321/

Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013. – 2015.gadam

12.07.2017

Veselības ministrijas izstrādātais Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam

Plāna mērķis ir samazināt mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, kā arī riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību, jo jau šobrīd statistikas dati liecina, ka katru gadu Latvijā priekšlaicīga mirstība no sirds un asinsvadu slimībām ir trīs reizes lielāka nekā vidēji  Eiropas Savienībā (Avots: PVO Health for All datu bāze).

Piedāvātais risinājums Plāna realizācijai ir četru galveno rīcības virzienu īstenošana:

1. Sirds un asinsvadu slimību profilakses veicināšana un riska faktoru ietekmes mazināšana.
2. Sirds un asinsvadu slimību veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.
3. Sirds un asinsvadu slimību veselības aprūpes sistēmas resursu pieejamības uzlabošana.
4. Sirds un asinsvadu slimību monitoringa (darbības izvērtēšana) pilnveidošana.

Veselības ministrijas īstermiņa politikas attīstības plānošanas dokuments „Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013. – 2015.gadam” (turpmāk – Plāns), izstrādāts saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam noteikto apakšmērķi – samazināt mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.

Turpmākajos trīs gados paredzēts īstenot virkni pasākumu, veselību veicinošo paradumu uzlabošanai un agrīnai diagnostikai. Tāpat plānots uzlabot sirds un asinsvadu saslimšanu ārstēšanu, ieviešot papildu izmeklējumus dažādās iedzīvotāju vecuma grupās. 

Lai īstenotu augstāk minētos pasākumus, veselības nozarē papildu nepieciešams finansējums 4,7 miljoni latu (no tiem 2014.gadā 560 tūkstoši latu, 2015.gadā – 4,2 miljoni latu).

Jau šogad Liepājā tiek īstenots pilotprojekts, kura laikā tiek veikts sirds un asinsvadu skrīnings, pārbaudot 11 gadīgus bērnus un 45 gadus vecus vīriešus. Attiecīgās vecuma grupas iedzīvotāji saņems uzaicinājumu vērsties pie sava ģimenes ārsta, kurš veiks pārbaudes sirds un asinsvadu veselības stāvokļa noteikšanai. Balstoties uz analīžu rezultātiem, pēc tam pacientiem tiks sniegti ieteikumi sirds veselības stāvokļa uzlabošanai vai arī pacients tiks nosūtīts pie kardiologa uz bezmaksas konsultāciju.

Plānots īstenot arī sabiedrības informēšanas kampaņu par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, kurus var novērst, lietojot atbilstošu uzturu (t.sk., piesātināto tauku samazināšana, uzņemtās sāls daudzuma samazināšana, dārzeņu un augļu  palielināšana uzturā). Savukārt septembrī – oktobrī iecerēta kampaņa „Zini savu risku”, aicinot 40 – 45 gadus vecus iedzīvotājus apzināt sirds un asinsvadu slimību risku un savlaicīgi veicot nepieciešamās veselības pārbaudes.

Plāns tiek izstrādāts laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.decembrim.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties un iesaistīties plāna publiskajā apspriešanā, sniedzot savus viedokļus bija no 2013.gada 6.marta līdz 2013.gada 3.aprīlim. Sabiedrības priekšlikumi un iebildumi par Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāna 2013. – 2015.gadam projektu - skatīt šeit.