Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Publiskā apspriešana Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānam 2013.-2015.gadam (2012.gads)

Publiskā apspriešana Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānam 2013.-2015.gadam (2012.gads)

06.12.2012

Veselības ministrija ir sagatavojusi īstermiņa politikas attīstības plānošanas dokumenta projektu „Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013. – 2015.gadam” (turpmāk – plāns), kas izstrādāts saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam. Plāna mērķis ir samazināt saslimstību un mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.

Projekts „Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013. – 2015.gadam” - skatīt šeit.

Ministru kabinets 2011.gada 5.oktobrī ar rīkojumu Nr.504 apstiprināja Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam - skatīt šeit. Pamatnostādņu mērķis ir pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību. Lai to sasniegtu, pamatnostādnēs ir definēts apakšmērķis – samazināt saslimstību un mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību. Savukārt, šī apakšmērķa sasniegšanai saskaņā ar pamatnostādnēm Veselības ministrija ir sagatavojusi politikas plānošanas dokumentu „Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam”. Plāns ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments.

Plāns turpinās sabiedrības veselības politikas īstenošanu, lai  Latvijā izplatītāko neinfekciju slimību rezultātā radušos saslimstību, invaliditāti un priekšlaicīgu mirstību samazinātu līdz zemākajam sasniedzamajam līmenim.

Plāns tiks realizēts laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.decembrim.

Sabiedrības iespējas iesaistīties plāna publiskajā apspriešanā, sniedzot savus viedokļus bija no 2012.gada 19.jūlija līdz 2012.gada 17.augustam. Iesniegtie priekšlikumi - skatīt šeit.

Atbildīgā amatpersona, kurai iesniedzami viedokļi: Lolita Meļķe-Prižavoite, Sabiedrības veselības departaments, kontaktu informācija - tālrunis: 67876101, e-pasts: Lolita.Melke@vm.gov.lv