Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/sirds_veselibas_gads_2013/10_soli_sirds_veselibas_saglabasanai/

10 soļi sirds veselības saglabāšanai

12.04.2013

"10 soļi sirds veselības saglabāšanai" ir informatīvs materiāls ar ieteikumiem sirds veselības saglabāšanai, kā arī sniegta informācija par galvenajiem sirds asinsvadu saslimšanas riska faktoriem.