Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

07.01.2020

Sabiedrības līdzdalība Veselības ministrijas likumdošanas izstrādes, ieviešanas un aktualizācijas procesos nodrošina iespēju sabiedrības pārstāvjiem piedalīties politikas veidošanas procesos.

Lai to īstenotu, Veselības ministrija sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām un aicina tās piedalīties ministrijas organizētajās publiskajās apspriešanās, iesaistīties starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs u.c. sabiedrības līdzdalības aktivitātēs.